Historia

Oto pięć anegdot o geniuszach renesansu. 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Oto pięć anegdot o geniuszach renesansu.

3
 Zadanie

1. Gdy Michał Anioł Buonarotti, autor fresków na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej, kończył we Florencji monumentalną rzeźbę biblijnego Dawida (...) Kiedy Michał Anioł odsłonił twarz Dawida, naczelnik zawołał (...)

Biogram:

 • Michał Anioł Buonarotti - żył w latach 1475 - 1564, był włoskim rzeźbiarzem, architektem, malarzem i poetą, jednym z najwybitniejszych artystów wszech czasów, człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym. Działał we Florencji i Rzymie. Do jego największych dzieł należą: "Pieta Watykańska", "Dawid", "Mojżesz", "Genezis" oraz "Sąd Ostateczny". Michał Anioł kierował budową bazyliki św. Piotra w Rzymie. Zaprojektował jej nowy układ oraz kopułę. Był również twórcą fresków w watykańskiej Kaplicy Sykstyńskiej. Malował je przez cztery lata, ponieważ żaden z pomocników nie potrafił zadowolić mistrza.

2. Kiedy Leonardo da Vinci malował Ostatnią wieczerzę na ścianie mediolańskiego klasztoru Dominikanów (...)

Biogram

 • Leonardo da Vinci - żył w latach 1452 - 1519, był włoskim malarzem, rzeźbiarzem, architektem, filozofem, wynalazcą i konstruktorem - najwszechstronniejszym artystą w dziejach, jednym z najbardziej znanych twórców epoki odrodzenia. W latach 1483 - 1499 działał w Mediolanie na dworze księcia Sforzy il Moro. To wówczas powstał słynny fresk "Ostatnia wieczerza" oraz obraz "Dama z gronostajem" - znajdujący się obecnie w zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie i stanowiący jeden z najcenniejszych eksponatów muzealnych w Polsce. Poza wymienionymi dziełami da Vinci namalował także chyba najbardziej znany swój obraz - portret Mony Lisy. Genialny artysta oraz uczony prowadził także liczne prace z zakresu anatomii, mechaniki oraz optyki. Zaprojektował wiele wynalazków, m.in. pierwowzory samolotu, helikoptera, łodzi podwodnej oraz spadochronu.

3. Erazm z Rotterdamu był człowiekiem wciąż niezadowolonym z siebie. Nie podobała mu się ani (...)

Biogram:

 • Erazm z Rotterdamu - żył w latach 1457 - 1536, był duchownym, wybitnym teologiem, doradcą książąt w sprawach polityki oraz wychowania ich następców. Erazma z Rotterdamu uznaje się za jednego z najważniejszych renesansowych humanistów. Był wybitnym znawcą języków, historii i kultury starożytnej, a także tłumaczem Biblii. Krytykował zabobony i obłudę. Twierdził, że Kościół jest dla ludzi, a nie ludzie dla Kościoła. Był typowym człowiekiem swojej epoki, podróżował po Europie, przebywał we Francji, Anglii, Niemczech, Szwajcarii oraz we Włoszech. Wywarł wielki wpływ na rozwój renesansowego światopoglądu, a jego idee oddziaływały również na polską kulturę.

4. Na zebraniu komisji architektów Filippo Brunelleschi przedstawił swój projekt budowy kopuły florenckiej katedry bez rusztowań (...) Dopiero później, z wielkim trudem, Filippo Brunelleschi zdołał przekonać członków komisji do swego pomysłu.

 • Filippo Brunelleschi - żył w latach 1377 - 1446, był florenckim rzeźbiarzem, architektem i inżynierem, jednym z pionierów renesansowej architektury. Wzniósł we Florencji kopułę katedry Santa Maria del Fiore. 

5. W początkach XVI wieku papież Juliusz II kazał ozdobić freskami sale Pałacu Watykańskiego. Jednym z wezwanych do tej pracy był 25 - letni Rafael Santi (...), tak by Rafael Santi mógł wykonać freski w innych salach pałacu.

 • Rafael Santi - Rafael Santi - żył w latach 1483 - 1520, był włoskim malarzem i architektem, jednym z jawybitniejszych przedstawicieli dojrzałego renesansu. Jego najwybitniejsze dzieła powstały w ostatnim okresie życia, kiedy w służbie papieży projektował i ozdabiał rzymskie kościoły i pałace, kierował budową bazyliki św. Piotra. Sławę zyskał przede wszystkim dzięki swoim pracom malarskim, m.in. freskami w pokojach papieskich w Watykanie ("Adoracja Eucharystii" i "Szkoła ateńska") i willi Farensina ("Triumf Galatei"), a także licznymi obrazami o tematyce religijnej - "Madonna Sykstyńska", "Złożenie do grobu", "Przemienienie Pańskie".
DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie