Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Sporządź notatkę, w której wyjaśnisz 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Sporządź notatkę, w której wyjaśnisz

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Najprawdopodobniej w epoce neolitu istniał lud Praindoeuropejczyków, zamieszujący obszary środkowej Azji. Na przełomie IV i III tysięclecia p.n.e. rozpoczęły się wędrówki pierszych grup Praindoeuropejczyków, które trwały setki lat. Z czasem szczepy Praindoeuropejczyków przekształciły się w odrębne ludy, które rozprzestrzeniły się na obszarze dzisiejszej Europy i Azji. Najpóźniej wyodrębnili się Bałtosłowianie, którzy rozpadli się na ludy bałtyckie - Prusów, Litwinów, Łotyszy i Słowian. W V w. n.e. Słowianie dotarli na tereny położone między Łabą, Dnieprem i Dunajem. Na przełomie IX i X w. grupy Słowian, zamieszkujących dzisiejszą Polskę zaczęły tworzyć rody, składające się z kilku spokrewnionych ze sobą rodzin. Rody stopniowo łączyły się w plemiona. Najwyższą władzę w plemieniu sprawował wiec, decydujący o wojnie i pokoju. W czasie wojny - obierał wodza, który dowodził wojami. Z czasem wodzowie przyjęli tytuł książąt.