Historia

Historia II (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Po 1386 roku Władysław Jagiełło stanął przed 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Po 1386 roku Władysław Jagiełło stanął przed

1
 Zadanie

1401 rok. Ponowne ustalenie zasad unii.

- Litwa pozostała oddzielnym państwem, zależnym od Polski. Książę Witold uznał zwierzchność Jagiełły i otrzymał dożywotni tytuł wielkiego księcia Litwy. 

1410 rok. Bitwa pod Grunwaldem.

- 15 lipca 1410 r. siły polsko - litewskie zadały armii zakonu klęskę pod Grunwaldem. Bitwa zakończyła się porażką wojsk zakonnych i śmiercią wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Krzyżacka potęga została złamana. 

1411 rok. Pierwszy pokój toruński

- Polska odzyskała ziemię dobrzyńską, Litwa - Żmudź na czas życia Witolda. Krzyżacy musieli zapłacić zwycięzcom ogromne odszkodowanie. 

1413 rok. Kolejny akt unii, podpisany po wielkiej wojnie z Krzyżakami

- Na nowo określono związki między państwami. Unia horodelska potwierdzała zasady ustalone w 1401 roku. Ponadto polscy rycerze przyjęli do swoich rodów herbowych 47 litewskich rodów bojarskich.

1422 rok. Pokój zawarty 11 lat po pierwszym pokoju toruńskim

- Po nierozstrzygniętej wojnie, sporne strony podpisały kolejny pokój. Przyznawał on Litwie na stałe Żmudź. Jego postanowienia obowiązywały do 1454 r. 

Wniosek:

Uważam, iż Władysław Jagiełło jedynie częściowo osiągnął swoje cele. Zwycięstwo pod Grunwalem nie przyniosło monarsze oczekiwanych korzyści. Polakom nie udało się zdobyć Malborka. Potęga państwa krzyżackiego została co prawda złamana, ale w dalszym ciągu pozostawało ono niebezpiecznym wrogiem młodego, polsko - litewskiego państwa. Ponadto próba rozstrzygnięcia polsko - krzyżackiego sporu na soborze w Konstancji (wystąpienie Pawła Włodkowica) - zakończyła się brakiem porozumienia jego uczestników.

DYSKUSJA
user profile image
Szymon

15 grudnia 2017
Dzięki!!!!
user profile image
Jarosław

15 listopada 2017
Dzięki za pomoc :):)
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21706

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie