Historia

W ramce znajduje się ukryty rysunek. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

W ramce znajduje się ukryty rysunek.

2
 Zadanie

Pogrubiono prawidłowe odpowiedzi.

A. Zasada, że zwierzchnim władcą całej Polski miał zostawać najstarszy przedstawiciel dynastii Piastów, do zasada:

3. senioratu

B. Pod koniec XIII wieku Pomorze Zachodnie:

5. uznało zwierzchność Danii, a potem Niemiec

C. Księciem, pod którego rządami nastąpił rozwój gospodarczy Śląska, był:

8. Henryk Brodaty

D. Ruch osadniczy zapoczątkowany przez Henryka Brodatego nazywamy:

10. kolonizacją niemiecką

E. Przewaga Mongołów nad rycerstwem europejskim polegała głównie na:

15. znajomości prochu i gazów trujących oraz doskonałej taktyce. 

F. W 1241 roku Mongołowie pokonali wojska Henryka Pobożnego:

16. Pod Legnicą

G. Skutek najazdu najazdu tatarskiego z 1241 roku to:

20. śmierć Henryka Pobożnego i rozbicie śląskiego państwa Henryków

H. W pierwszej połowie XIII wieku zasada senioratu ostatecznie upadła, ponieważ:

23. tron krakowski stał się dziedziczny.

I. W okresie rozbicia dzielnicowego wzrastały wpływy 

27. rodów możnowładczych.

- Rysunek przedstawia świątynię romańską.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-23
Dziękuję :)
user profile image
Gość

0

2017-10-12
dzięki!!!!
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie