Historia

Wyobraź sobie, że jesteś XII - wiecznym kronikarzem 4.52 gwiazdek na podstawie 48 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Wyobraź sobie, że jesteś XII - wiecznym kronikarzem

3
 Zadanie

Statut naszego czcigodnego księcia Bolesława Krzywoustego wprowadzał zasadę senioratu - władcą całej Polski miał zostawać każdorazowo najstarszy przedstawiciel dynastii Piastów, tj. senior. Seniorowi przysługiwała oddzielna dzielnica dzielnica obejmująca Małopolskę ze stołecznym Krakowem, część Wielkopolski z Gnieznem oraz Kujawy. Seniorowi podlegało również Pomorze.

W państwie wydzielono oddzielne księstwa dla synów Bolesława Krzywoustego - Śląsk otrzymał Władysław, Mazowsze - Bolesława Kędzierzawy, Wielkopolskę - Mieszko Stary, ziemię sandomierską zapisano Henrykowi, ziemię łęczycką - dożywotnio wdowie, księżnej Salomei. Kazimierz Sprawiedliwy nie został uwzględniony, ponieważ urodził się po śmierci ojca. 

"Testament" Bolesława Krzywoustego zmienił sposób myślenia o państwie. Od 1138 r. Polska miała należeć do dynastii, a nie jak dotychczas - do jednego władcy (monarchia patrymonialna).

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-21
dzieki!!!!
user profile image
Gość

0

2017-10-10
Ratujecie życie Dzięki 😊
user profile image
Gość

0

2017-10-14
Dzięki :):)
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie