Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wyobraź sobie, że jesteś XII - wiecznym kronikarzem 2.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wyobraź sobie, że jesteś XII - wiecznym kronikarzem

3
 Zadanie

Statut naszego czcigodnego księcia Bolesława Krzywoustego wprowadzał zasadę senioratu - władcą całej Polski miał zostawać każdorazowo najstarszy przedstawiciel dynastii Piastów, tj. senior. Seniorowi przysługiwała oddzielna dzielnica dzielnica obejmująca Małopolskę ze stołecznym Krakowem, część Wielkopolski z Gnieznem oraz Kujawy. Seniorowi podlegało również Pomorze.

W państwie wydzielono oddzielne księstwa dla synów Bolesława Krzywoustego - Śląsk otrzymał Władysław, Mazowsze - Bolesława Kędzierzawy, Wielkopolskę - Mieszko Stary, ziemię sandomierską zapisano Henrykowi, ziemię łęczycką - dożywotnio wdowie, księżnej Salomei. Kazimierz Sprawiedliwy nie został uwzględniony, ponieważ urodził się po śmierci ojca. 

"Testament" Bolesława Krzywoustego zmienił sposób myślenia o państwie. Od 1138 r. Polska miała należeć do dynastii, a nie jak dotychczas - do jednego władcy (monarchia patrymonialna).