Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wyobraź sobie, że pełnisz funkcję ambasadora francuskiego 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Wyobraź sobie, że pełnisz funkcję ambasadora francuskiego

4
 Zadanie

Najłaskawszy Królu Słońce!

Przesyłam ten oto list, w którym omawiam oraz przedstawiam sytuację Rzeczypospolitej na rok 1667.

W wyniku wojen prowadzonych przez państwo polsko - litewskie, utraciło ono ponad jedną czwartą swojego terytorium. W pierwszych latach panowania Władysława IV Wazy obszar Rzeczypospolitej obejmował 990 tys. km2, a w 1667 roku, po podpisaniu pokoju w Andruszowie - już tylko 733 tys. km2. Ludność państwa zmniejszyła się o blisko 30%. Część wielkich miast, takich jak Warszawa, Kraków i Poznań utraciły ponad połową mieszkańców. Nie było niemal miasta w Rzeczypospolitej, które choć raz nie byłoby zdobyte przez nieprzyjaciela. Zniszczenia i ubytek ludności dotknęły zwłaszcza małe miasta, które podupadły i zmieniły się w osady rolnicze. Wojny doprowadziły do zniszczenia wielkich obszarów kraju. Wiele kwitnących w XVI wieku osad zamieniło się w pustki. Ziemie opuszczono i zaniedbano, brakowało rąk do pracy. Przez polskie ziemie przeszły klęski głodu oraz epidemie chorób. Po potopie szwedzkim nastąpił kres polskiej tolerancji religijnej, wzrosła niechęć do protestantów. Podupadło rolnictwo, przemysł i handel. Rzeczpospolita stała się krajem wyniszczonym, słabym, niezdolnym do obrony. 

Twój uniżony poddany,

 Hugues de Lionne