Historia

Historia II (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Oto lista wydarzeń związanych z drugą wojną 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Oto lista wydarzeń związanych z drugą wojną

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Podkreśl te (nie więcej niż pięć) wydarzenia, które uważasz za decydujące dla przebiegu wojny i dalszych losów Rzeczypospolitej.

 • Kapitulacja pospolitego ruszenia pod Ujściem

- Wojska szwedzkie wkroczyły do Wielkopolski i na Litwę w lipcu 1655 roku. Nie napotkały niemal żadnego oporu. Pospolite ruszenie pod Ujściem poddało się bez walki. W Kiejdanach Janusz Radziwiłł zawarł traktat, w którym oddał Litwę pod protektorat Szwecji. Pod panowaniem szwedzkim w krótkim czasie znalazł się Kraków i Warszawa.

 • Oblężenie klasztoru na Jasnej Górze

- Obrona Częstochowy miała przełomowe znaczenie dla Polaków w czasie "potopu" szwedzkiego. Obroną klasztoru na Jasnej Górze kierował przeor zakonu paulinów - Augustyn Kordecki. Do walki stanęła wówczas większość polskiego społeczeństwa, aby bronić nie tylko ojczyzny, ale również wiary katolickiej. Obrona Jasnej Góry zapoczątkowała wybuch wojny partyzanckiej, która swym zasięgiem objęła cały okupowany kraj. Obrona klasztoru na Jasnej Górze stała się symbolem oporu wobec protestanckich najeźdźców.

 • Początek wojny szarpanej.

- Chłopi sami zaczęli tworzyć oddziały wojskowe i walczyli z najeźdźcą. Wkrótce całe jednostki walczące popierające początkowo Karola X Gustawa - porzucały służbę u Szwedów i przechodziły na polską stronę. Te sukcesy skłoniły Jana Kazimierza do powrotu z należącego do Habsburgów Śląska.

 • Powrót Jana Kazimierza do kraju.

- W kwietniu 1656 roku w katedrze we Lwowie król Jan II Kazimierz Waza złożył tzw. śluby lwowskie. Oddał państwo pod opiekę Matki Boskiej i zadeklarował, że po zwycięstwie poprawi sytuację mieszczan oraz chłopów.

 • Przyznanie niezależności Prusom Książęcym

- Utrata lenna w Prusach Książęcych okazała się fatalna w skutkach dla Rzeczpospolitej. Traktaty welawsko - bydgoskie, zawarte w 1657 r. pomiędzy Rzeczpospolitą a elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem - przyspieszyły co prawda zakończenie wojny ze Szwecją, jednak dały podstawy do budowy silnego państwa pruskiego, które wkrótce zaczęło zagrażać Polsce (rozbiory Rzeczypospolitej).

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21181

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie