Historia

Oto galeria obrazów i zdjęć zatytułowana 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Oto galeria obrazów i zdjęć zatytułowana

1
 Zadanie

1. Wojciech Kossak, Kircholm. Obraz z XX wieku.

- Bitwa pod Kircholmem została stoczona 27 września 1605 roku w czasie polsko - szwedzkiej wojny o Inflanty w latach 1600 - 1611. Główną przyczyną bitwy były zmagania o panowanie nad Morzem Bałtyckim (dominium Maris Baltici). 

2. Sanktuarium Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

- Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało w I poł. XVII w. jako fundacja Mikołaja Zebrzydowskiego - wojewody krakowskiego. Kalwaria stanowi doskonałe świadectwo kultury sarmackiej i religijności doby kontrreformacji. Jest obecnie miejscem kultu Męki Pańskiej oraz kultu maryjnego.

3. Obóż Łżedymitra II (tj. Dymitra II Samozwańca) w Tuszynie pod Moskwą

- W 1604 r. polska magnateria zorganizowała wyprawę na Moskwę, aby osadzić na tamtejszym tronie Dymitra Samozwańca - domniemanego syna Iwana IV Groźnego. W 1605 r. Dymitr został carem, a rok później poślubił córkę polskiego magnata - Marynę Mniszchównę. Rządy nowego cara nie trwały długo. Po roku został zamordowany, jego ciało spalono, a prochy wystrzelono z dział w kierunku Polski. Nowym carem został Wasyl Szujski.

4. Śmierć hetmana Żółkiewskiego. Obraz z XIX wieku

- Hetman Stefan Żółkiewski zginął w bitwie pod Cecorą w 1620 roku. Bitwę stoczono w czasie wojny polsko - tureckiej w latach 1620 - 1621. Główę Żółkiewskiego, żołnierze tureccy osadzili na pice i odesłali sułtanowi, który na ponad dwa lata umieścił ją nad wejściem do swego pałacu. 

5. Zamek w Chocimiu dzisiaj.

- Bitwę pod Chocimiem stoczono w dniach 2 - 9 października 1621 pomiędzy armią Rzeczypospolitej, dowodzoną przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza, a armią turecką pod wodzą sułtana Osmana II. Oblężenie polskiego obozu zakończyło się zwycięstwem armii Rzeczypospolitej. W tym czasie w polski obozie zmarł Chodkiewicz. Walki zakończono podpisaniem traktatu potwierdzającego ustalenia pokoju w Buszy z 1617 roku.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie