Historia

Oto galeria obrazów i zdjęć zatytułowana 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Oto galeria obrazów i zdjęć zatytułowana

1
 Zadanie

1. Wojciech Kossak, Kircholm. Obraz z XX wieku.

- Bitwa pod Kircholmem została stoczona 27 września 1605 roku w czasie polsko - szwedzkiej wojny o Inflanty w latach 1600 - 1611. Główną przyczyną bitwy były zmagania o panowanie nad Morzem Bałtyckim (dominium Maris Baltici). 

2. Sanktuarium Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

- Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało w I poł. XVII w. jako fundacja Mikołaja Zebrzydowskiego - wojewody krakowskiego. Kalwaria stanowi doskonałe świadectwo kultury sarmackiej i religijności doby kontrreformacji. Jest obecnie miejscem kultu Męki Pańskiej oraz kultu maryjnego.

3. Obóż Łżedymitra II (tj. Dymitra II Samozwańca) w Tuszynie pod Moskwą

- W 1604 r. polska magnateria zorganizowała wyprawę na Moskwę, aby osadzić na tamtejszym tronie Dymitra Samozwańca - domniemanego syna Iwana IV Groźnego. W 1605 r. Dymitr został carem, a rok później poślubił córkę polskiego magnata - Marynę Mniszchównę. Rządy nowego cara nie trwały długo. Po roku został zamordowany, jego ciało spalono, a prochy wystrzelono z dział w kierunku Polski. Nowym carem został Wasyl Szujski.

4. Śmierć hetmana Żółkiewskiego. Obraz z XIX wieku

- Hetman Stefan Żółkiewski zginął w bitwie pod Cecorą w 1620 roku. Bitwę stoczono w czasie wojny polsko - tureckiej w latach 1620 - 1621. Główę Żółkiewskiego, żołnierze tureccy osadzili na pice i odesłali sułtanowi, który na ponad dwa lata umieścił ją nad wejściem do swego pałacu. 

5. Zamek w Chocimiu dzisiaj.

- Bitwę pod Chocimiem stoczono w dniach 2 - 9 października 1621 pomiędzy armią Rzeczypospolitej, dowodzoną przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza, a armią turecką pod wodzą sułtana Osmana II. Oblężenie polskiego obozu zakończyło się zwycięstwem armii Rzeczypospolitej. W tym czasie w polski obozie zmarł Chodkiewicz. Walki zakończono podpisaniem traktatu potwierdzającego ustalenia pokoju w Buszy z 1617 roku.

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

65293

Nauczyciel

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom