Historia

Historia II (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Oto galeria obrazów i zdjęć zatytułowana 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Historia

Oto galeria obrazów i zdjęć zatytułowana

1
 Zadanie

1. Wojciech Kossak, Kircholm. Obraz z XX wieku.

- Bitwa pod Kircholmem została stoczona 27 września 1605 roku w czasie polsko - szwedzkiej wojny o Inflanty w latach 1600 - 1611. Główną przyczyną bitwy były zmagania o panowanie nad Morzem Bałtyckim (dominium Maris Baltici). 

2. Sanktuarium Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

- Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało w I poł. XVII w. jako fundacja Mikołaja Zebrzydowskiego - wojewody krakowskiego. Kalwaria stanowi doskonałe świadectwo kultury sarmackiej i religijności doby kontrreformacji. Jest obecnie miejscem kultu Męki Pańskiej oraz kultu maryjnego.

3. Obóż Łżedymitra II (tj. Dymitra II Samozwańca) w Tuszynie pod Moskwą

- W 1604 r. polska magnateria zorganizowała wyprawę na Moskwę, aby osadzić na tamtejszym tronie Dymitra Samozwańca - domniemanego syna Iwana IV Groźnego. W 1605 r. Dymitr został carem, a rok później poślubił córkę polskiego magnata - Marynę Mniszchównę. Rządy nowego cara nie trwały długo. Po roku został zamordowany, jego ciało spalono, a prochy wystrzelono z dział w kierunku Polski. Nowym carem został Wasyl Szujski.

4. Śmierć hetmana Żółkiewskiego. Obraz z XIX wieku

- Hetman Stefan Żółkiewski zginął w bitwie pod Cecorą w 1620 roku. Bitwę stoczono w czasie wojny polsko - tureckiej w latach 1620 - 1621. Główę Żółkiewskiego, żołnierze tureccy osadzili na pice i odesłali sułtanowi, który na ponad dwa lata umieścił ją nad wejściem do swego pałacu. 

5. Zamek w Chocimiu dzisiaj.

- Bitwę pod Chocimiem stoczono w dniach 2 - 9 października 1621 pomiędzy armią Rzeczypospolitej, dowodzoną przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza, a armią turecką pod wodzą sułtana Osmana II. Oblężenie polskiego obozu zakończyło się zwycięstwem armii Rzeczypospolitej. W tym czasie w polski obozie zmarł Chodkiewicz. Walki zakończono podpisaniem traktatu potwierdzającego ustalenia pokoju w Buszy z 1617 roku.

DYSKUSJA
Informacje
Historia II
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

26629

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie