Historia

Historia II (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Oto galeria obrazów i zdjęć zatytułowana 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Historia

Oto galeria obrazów i zdjęć zatytułowana

1
 Zadanie

1. Wojciech Kossak, Kircholm. Obraz z XX wieku.

- Bitwa pod Kircholmem została stoczona 27 września 1605 roku w czasie polsko - szwedzkiej wojny o Inflanty w latach 1600 - 1611. Główną przyczyną bitwy były zmagania o panowanie nad Morzem Bałtyckim (dominium Maris Baltici). 

2. Sanktuarium Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

- Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało w I poł. XVII w. jako fundacja Mikołaja Zebrzydowskiego - wojewody krakowskiego. Kalwaria stanowi doskonałe świadectwo kultury sarmackiej i religijności doby kontrreformacji. Jest obecnie miejscem kultu Męki Pańskiej oraz kultu maryjnego.

3. Obóż Łżedymitra II (tj. Dymitra II Samozwańca) w Tuszynie pod Moskwą

- W 1604 r. polska magnateria zorganizowała wyprawę na Moskwę, aby osadzić na tamtejszym tronie Dymitra Samozwańca - domniemanego syna Iwana IV Groźnego. W 1605 r. Dymitr został carem, a rok później poślubił córkę polskiego magnata - Marynę Mniszchównę. Rządy nowego cara nie trwały długo. Po roku został zamordowany, jego ciało spalono, a prochy wystrzelono z dział w kierunku Polski. Nowym carem został Wasyl Szujski.

4. Śmierć hetmana Żółkiewskiego. Obraz z XIX wieku

- Hetman Stefan Żółkiewski zginął w bitwie pod Cecorą w 1620 roku. Bitwę stoczono w czasie wojny polsko - tureckiej w latach 1620 - 1621. Główę Żółkiewskiego, żołnierze tureccy osadzili na pice i odesłali sułtanowi, który na ponad dwa lata umieścił ją nad wejściem do swego pałacu. 

5. Zamek w Chocimiu dzisiaj.

- Bitwę pod Chocimiem stoczono w dniach 2 - 9 października 1621 pomiędzy armią Rzeczypospolitej, dowodzoną przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza, a armią turecką pod wodzą sułtana Osmana II. Oblężenie polskiego obozu zakończyło się zwycięstwem armii Rzeczypospolitej. W tym czasie w polski obozie zmarł Chodkiewicz. Walki zakończono podpisaniem traktatu potwierdzającego ustalenia pokoju w Buszy z 1617 roku.

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

50671

Nauczyciel

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom