Historia

Obejrzyj karykaturę zatytułowaną Towarzysz Lenin 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Obejrzyj karykaturę zatytułowaną Towarzysz Lenin

Źródło 1.
 Zadanie

Źródło 2.
 Zadanie

1. Rozpoznaj postaci, z których Lenin oczyszcza ziemię. Kogo one symbolizują? 

- Postaci, z których Włodzimierz Lenin oczyszcza ziemię to:

 • duchowni - symbolizują dawne związki państwa z Kościołem. Komuniści poddawali osoby duchowne surowym represjom, ponieważ stanowili oni główną przeszkodę w propagowaniu idei rewolucyjnych.
 • kapitaliści - symbolizują największych wrogów, których należy zniszczyć. Według komunistów to "wyzyskiwcze", "spekulanci" i "burżuje".
 • monarchowie - symbolizują uciskane warstwy robotników i chłopów.

2. Jakiego atrybutu używa Lenin? Co oznacza jego kolor?

- Lenin używa miotły. Kolor czerwony to symbol komunistów.

3. Dlaczego Lenin ukazany jest na tle świata, a nie tylko Rosji? Co to oznacza?

- Włodzimierz Lenin ukazany jest na tle świata, a nie tylko Rosji, ponieważ głównym celem bolszewików była ekspansja komunizmu na obszar całego globu. 

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie