Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Omów metody, za pomocą których bolszewicy 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Omów metody, za pomocą których bolszewicy

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Metody, za pomocą których bolszewicy rządzili społeczeństwem

  • Terror - w okresie rewolucji i wojny domowej bezwzględnie rozprawiano się z przeciwnikami dyktatury proletariatu. Mordowano duchownych, zwolenników caratu, ziemian, przemysłowców oraz przedstawicieli inteligencji. Masowo rozstrzeliwano i poddawano represjom buntujących się przeciwko bolszewikom chłopów i robotników. Przymusowa kolektywizacja przeprowadzona na wsiach oraz towarzyszące jej klęski głodu pochłonęły ponad 10 mln ofiar. 
  • Wielka czystka - prowadzona w latach 1936 - 1938 przeciwko wrogom komunizmu. Z rozkazu Józefa Stalina, dawni przywódcy bolszewiccy m.in. Nikołaj Bucharin, Grigorij Zinowiew oraz Lew Kamieniew zostali skazani na śmierć w sfingowanych procesach sądowych. Represje objęły również Armię Czerwoną, wymordowano wówczas przeważającą część korpusu oficerskiego z Michaiłem Tuchaczewskim na czele. 
  • Gułag - był to system obozów przymusowej pracy, zwany łagrami, przeznaczony dla "wrogów ludu", a później także członków partii komunistycznej, którzy narazili się władzom. Gułagi lokalizowano głównie w rejonach, słynacych ze skrajnych warunków atmosferycznych, np. nad rzekami Kołymą i Workutą. Sytem obozów pracy funkcjonował aż do 1956 r. Szacuje się, że w tym okresie śmierć poniosło w nich kilkadziesiąt milionów ludzi. 
  • Propaganda - za jej pomocą tworzono kult Stalina oraz ZSRR i piętnowano przeciwników politycznych.
  • Walka z Kościołem prawosławnym - władze komunistyczne zakazały nauczania religii w szkole, rozpowszechniania prasy oraz książek religijnych. Zamykano i niszczono miejsca kultu, osoby duchowne poddawano srogim represjom. Komuniści wprowadzili śluby cywilne oraz rozwody, dzięki którym osłabiano tradycyjne więzi rodzinne, uznawane za przeszkodę w propagowaniu idei komunistycznych.