Historia

Przedstaw drogę Adolfa Hitlera do władzy 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw drogę Adolfa Hitlera do władzy

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Droga Adolfa Hitlera do władzy w Niemczech:

 • W wyniku klęski Niemiec w I wojnie światowej zmienił się zasadniczo ustrój polityczny państwa. W pierwszych latach istnienia Republiki Weimarskiej panował potężny chaos polityczny, połączony z kryzysem finansowym państwa. Niemiecka scena polityczna targana była walkami partyjnymi, przeważnie przenoszonymi na ulice. W takiej atmosferze politycznej dojrzewał w Bawarii nowy ruch społeczno - polityczny o charakterze nazistowskim. Zasady narodowego socjalizmu, określanego jako nazizm zostały sformułowane przez Adolfa Hitlera w książce "Mein Kampf", którą napisał w więzinnej celi.
 • W 1920 r. powołano Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotniczą (NSDAP). Jej przywódca - Adolf Hitler nie zdobył początkowo szerszego poparcia społecznego. NSDAP nie posiadało początkowo jasnej tożsamości programowej, skupiało głównie rowścieczonych dyktatem wersalskim przeciwników niemieckiej demokracji. 
 • Szansa na przejęcie władzy pojawiła się na przełomie lat 20. i 30., kiedy to w Niemczech i na świecie wybuchł wielki kryzys gospodarczy. Społeczeństwo niemieckie stało się wówczas bardziej otwarte na radykalne hasłe populistyczne, głoszone przez nazistów. 
 • W wyniku wyborów przeprowadzonych do Reichstagu w 1930 r. NSDAP uzyskało 18% poparcie i zajęło drugie miejsce po socjaldemokratach. 
 • W czasie kolejnych wyborów, przeprowadzonych latem 1932 r. NSDAP zdobyło już 37% poparcie, a tym samym najsilniejszą pozycję w Reichstagu. 
 • 30 stycznia 1933 r. prezydent Republiki Weimarskiej - Paul von Hindenburg powierzył Hitlerowi urząd kanclerza. Datę tę uznaje się za moment przejęcia władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera. 
DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-23
Dzieki za pomoc :):)
user profile image
Gość

0

2017-10-17
Dzieki za pomoc :)
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie