Historia

Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik, WSiP)

Dokonaj analizy informacji przedstawionych na 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Dokonaj analizy informacji przedstawionych na

I
 Zadanie

 • Które ugrupowania pomiędzy 1919 a 1922 r. straciły znaczenie, a które zyskały?

Pomiędzy 1919 a 1922 r. na znaczeniu straciły następujące ugrupowania:

- Lewica (gł. PSL - Wyzwolenie i PPS) - spadek z 31,1% w 1919 r. do 22% w 1922 r.

- Prawica (gł. Związek Ludowo - Narodowy) - spadek z 42,7% w 1919 r. do 28% w 1922 r.

Zyskały natomiast:

- Partie centrowe (gł. PSL - Piast i Narodowa Partia Robotnicza (NPR)) - wzrost z 13,4% w 1919 r. do 30% w 1922 r. 

- Mniejszości narodowe - wzrost z 11,1% w 1919 r. do 20% w 1922 r.

 • Jakie informacje o nastrojach społecznych możemy odczytać z wyników wyborów?

Wyniki wyborów przeprowadzonych w 1922 roku, dostarczają nam następujących informacji:

- Spadek poparcia w społeczeństwie dla Lewicy i Prawicy.

- Wzrost znaczenia PSL - Piast i NPR. 

- PSL - Piast było stronnictwem centrowym, popieranym przede wszystkim przez ludność byłego zaboru austriackiego. Swój program polityczny kierował do najliczniejszej grupy społecznej - chłopstwa. PSL - Piast głosił agraryzm, bronił interesów rolników i domagał się przeprowadzenia reformy rolnej. Reforma rolna stanowiła jeden z najważniejszych problemów gospodarczych i społecznych II RP. Ścierały się tutaj rozbieżne interesy ziemian i chłopów.

- Narodowa Partia Robotnicza (NPR) odwoływała się do klasy robotniczej, głosiła hasła solidaryzmu narodowego. 

 • Oceń znaczenie głosu mniejszości narodowych w wyborach 1919 r. i 1922 r. Wyjaśnij, dlaczego w 1922 r. liczba posłów mniejszości uległa podwojeniu. 

- W wyborach przeprowadzonych w 1922 r. mniejszości narodowe zdobyły aż 24% mandatów. Dzięki temu, mogły zdecydowanie łatwiej bronić własnych interesów politycznych. Według szacunków, przeprowadzonych rok wcześniej (w 1921 r.) - Rzeczpospolita liczyła ok. 27 mln obywateli, z czego Polacy stanowili zaledwie 69% społeczeństwa. Pozostałą część ludności stanowiły mniejszosci narodowe, cieszące się dużą swobodą działania. Większość z nich posiadała odrębne partie polityczne, szkolnictwo i prasę. Ponadto prawa mniejszości narodowych gwarantował tzw. "mały traktat wersalski". W razie nieprzestrzegania jego postanowień - uciskana mniejszość miała prawo odwołać się bezpośrednio do Ligi Narodów. W 1922 r. liczba posłów mniejszości uległa podwojeniu, ponieważ uzyskali większe prawa polityczne.

DYSKUSJA
user avatar
Michalina

29 października 2017
Dzięki!!!
user avatar
Katarzyna

24 września 2017
Dzięki za pomoc
Informacje
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

51433

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom