Historia

Przeczytaj poniższe opinie o powstaniu 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przeczytaj poniższe opinie o powstaniu

III
 Zadanie

IV
 Zadanie

 • Jak W. Bartoszewski i J. M. Ciechanowski oceniają powstanie? Z którą z tych dwóch ocen się zgadzasz? Uzasadnij swoją odpowiedź. 

Zdaniem Władysława Bartoszewskiego - Powstanie Warszawskie odegrało bardzo ważną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Publicysta podkreślał, że walka w Powstaniu była wówczas obowiązkiem każdego Polaka. Ugruntowała w naszym Narodzie takie pojęcia jak: niepodległość oraz suwerenność. 

Z kolei Jan Ciechanowski uważał, iż Powstanie Warszawskie przyniosło skutek odwrotny do zamierzonego. Zamiast uniemożliwić - pomogło komunistom na przejęcie władzy w Polsce. Historyk podkreślał: "Upadek i zniszczenie Warszawy spowodowały ogromny szok, który przekształcił się w głęboki uraz. [...] Po upadku Powstania wielu Polaków zaczęło rozumieć potrzebę bliskiej współpracy z Rosją, pomimo, że koncepcja ta była dla nich [...] trudna do przyjęcia".

Zgadzam się z opinią Jana Ciechanowskiego. Moim zdaniem największym beneficjentem Powstania Warszawskiego był Józef Stalin, który rękami Niemców pozbył się najbardziej wrogiej mu części polskiego społeczeństwa. I chociaż przez pierwsze dni negował wybuch powstania, to w następne, miał już względem walczących swoje własne plany. Odmówił udzielenia jakiegokolwiek wsparcia Armii Krajowej i czekał aż Warszawa się wykrwawi. Bardzo wymowny jest wiersz Józefa Szczepańskiego "Ziutka" pt. "Czerwona zaraza", w którym autor wyrażał swój gniew i zawód spowodowany bezczynnością Armii Czerwonej, która czekała n lewym brzegu Wisły na klęskę powstania i wykrwawienie jego oddziałów.

 • Jak oceniasz wypowiedź prof. P.P. Wieczorkiewicza? Oceń - korzystając z wiedzy z podręcznika i zlekcji - czy jego wizja mogła być realna.

Zdaniem profesora Wieczorkiewicza bez Powstania Warszawskiego trudniej byłoby przejąć komunistom władzę w Polsce. Już w oddziałach Ludowego Wojska Polskiego zaczęły się formować oddziały pacyfikacyjne. I choć Sowieci z pewnością przejęliby władzę polityczną w Warszawie, to jednak Polacy nie ponieśliby tak wielkich strat. Miasto by ocalało. Historyk zanaczał, że mimo wywózek tysięcy Polaków na Syberię, Sowieci nie byliby w stanie wysiedlić całej ludności miasta. Bez upadku Powstania Warszawskiego wszystkie przemiany polityczne zaszłyby w Polsce znacznie wcześniej. Cut. "Może Solidarność w 1956 roku?"

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Zobacz także
Udostępnij zadanie