Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Przeczytaj 10 przykazań walki cywilnej i wykonaj 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przeczytaj 10 przykazań walki cywilnej i wykonaj

Źródło 1.
 Zadanie

Źródło 2.
 Zadanie

1. Wymień najważniejsze obowiązki Polaka według 10 przykazań walki cywilnej

 • Walka z okupantem w kraju oraz poza jego granicami. 
 • Do momentu ostatecznej rozprawy zbrojnej prowadzona jest walka cywilna. 
 • Każdy polski obywatel zobowiązany jest do czynnego udziału w walce cywilnej. 
 • Podstawowym obowiązkiem wszystkich Polaków jest uznanie rządu RP na wychodźstwie oraz podporządkowanie się wszelkim jego dyrektywom. 
 • Podstawą walki cywilnej jest sprzeciw wobec zarządzeń okupanta oraz prowadzenie przeciwko niemu akcji sabotażowych i dywersyjnych. 
 • Obowiązuje zachowanie solidarności społecznej. Należy wspierać Polaków zawsze, gdy grozi im niebezpieczeństwo lub nędza.
 • Należy przestrzegać honoru narodowego oraz postępować zgodnie z jego założeniami. 
 • Należy przeciwdziałać wszelkim odstępstwom Polaków od obowiązujących zasad postępowania. 
 • Każdego, kto nie podporządkuje się powyższym dyrektywom, należy uznać jako wroga i zdrajcę. 
 • Każdy Polak powinien troszczyć się o zachowanie polskości. Jego głównym celem jest walka o wolność i odbudowa niepodległej Ojczyzny.
 • 2. Jakie postępowanie wobec wrogów nakazywał powyższy dokument?

  - Powyższy dokumnet nakazywał prowadzenie zdecydowanej walki przeciwko polskim agresorom. Wzywał do bojkotu wszelkich zarządzeń i wezwań wydawanych przez okupantów. Nawoływał do utrudniania wszelkich prowadzonych przez nich akcji. Zarządzono całkowity bojkot w stosunkach handlowych, towarzyskich i kulturalnych.

  3. Jaką postawę wobec rodaków powinni przyjąć Polacy według 10 przykazań walki cywilnej.

  - Według 10 przykazań walki cywilnej, Polacy powinni wspierać rodaków. Dbać o zachowanie solidarności społecznej oraz udzielać pomocy wszystkim, którym grozi zguba lub nędza.