Historia

Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik, WSiP)

Przeczytaj 10 przykazań walki cywilnej i wykonaj 4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przeczytaj 10 przykazań walki cywilnej i wykonaj

Źródło 1.
 Zadanie

Źródło 2.
 Zadanie

1. Wymień najważniejsze obowiązki Polaka według 10 przykazań walki cywilnej

 • Walka z okupantem w kraju oraz poza jego granicami. 
 • Do momentu ostatecznej rozprawy zbrojnej prowadzona jest walka cywilna. 
 • Każdy polski obywatel zobowiązany jest do czynnego udziału w walce cywilnej. 
 • Podstawowym obowiązkiem wszystkich Polaków jest uznanie rządu RP na wychodźstwie oraz podporządkowanie się wszelkim jego dyrektywom. 
 • Podstawą walki cywilnej jest sprzeciw wobec zarządzeń okupanta oraz prowadzenie przeciwko niemu akcji sabotażowych i dywersyjnych. 
 • Obowiązuje zachowanie solidarności społecznej. Należy wspierać Polaków zawsze, gdy grozi im niebezpieczeństwo lub nędza.
 • Należy przestrzegać honoru narodowego oraz postępować zgodnie z jego założeniami. 
 • Należy przeciwdziałać wszelkim odstępstwom Polaków od obowiązujących zasad postępowania. 
 • Każdego, kto nie podporządkuje się powyższym dyrektywom, należy uznać jako wroga i zdrajcę. 
 • Każdy Polak powinien troszczyć się o zachowanie polskości. Jego głównym celem jest walka o wolność i odbudowa niepodległej Ojczyzny.
 • 2. Jakie postępowanie wobec wrogów nakazywał powyższy dokument?

  - Powyższy dokumnet nakazywał prowadzenie zdecydowanej walki przeciwko polskim agresorom. Wzywał do bojkotu wszelkich zarządzeń i wezwań wydawanych przez okupantów. Nawoływał do utrudniania wszelkich prowadzonych przez nich akcji. Zarządzono całkowity bojkot w stosunkach handlowych, towarzyskich i kulturalnych.

  3. Jaką postawę wobec rodaków powinni przyjąć Polacy według 10 przykazań walki cywilnej.

  - Według 10 przykazań walki cywilnej, Polacy powinni wspierać rodaków. Dbać o zachowanie solidarności społecznej oraz udzielać pomocy wszystkim, którym grozi zguba lub nędza.

  DYSKUSJA
  user profile image
  Żaneta

  07-01-2018
  Dzięki!
  Informacje
  Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
  Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
  Wydawnictwo: WSiP
  Rok wydania:
  Autor rozwiązania
  user profile image

  Paulina

  20943

  Nauczyciel

  Masz wątpliwości co do rozwiązania?

  Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
  ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
  zadania
  wiadomości
  ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
  NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
  komentarze
  ... i0razy podziękowaliście
  Autorom
  Wiedza
  Proste, odcinki i kąty

  Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

  1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

   punkt
    
  2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

   Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
    

   prosta

   Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

   prosta-punkty

   $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

   Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

   prosta-przechodzaca-przez-punkty

   Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
    
  3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
    

   polprosta
    
  4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


   odcinekab

   Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
    
  5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


   lamana
    

   Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
    

   • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

    lamana-zamknieta
     
   • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

    lamana-otwarta
   
  Odejmowanie ułamków dziesiętnych

  Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

  1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
  2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
  3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
  4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

  Przykład:

  • $$ 3,41-1,54=? $$
   odejmowanie-ulamkow

   $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

  Zobacz także
  Udostępnij zadanie