Historia

Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik, WSiP)

Wyjaśnij, jak doszło do ukształtowania się 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, jak doszło do ukształtowania się

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
 • Jak doszło do ukształtowania się konspiracji cywilnej i wojskowej w Polsce.

Konspiracja wojskowa:

- Jeszcze przed kapitulacją Warszawy (28 września 1939 r.) Naczelny Wódz marsz. Edward Rydz - Śmigły wydał rozkaz utworzenia organizacji wojskowej, która będzie kontynuować walkę przeciwko obu okupantom. 

- 27 września 1939 r. - powołano do życia Służbę Zwycięstwo Polski (SZP) z gen. Michałem Karaszewiczem - Tokarzewskim.  

- 4 grudnia 1939 r. - na rozkaz gen. Władysława Sikorskiego powstała nowa organizacja wojskowa - Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). Na jej czele stanął gen. Kazimierz Sosnkowski.

- Na ziemiach okupowanych przez Niemców kierownictwo objął płk Stefan Rowecki, natomiast na terenach zajętych przez Sowietów - gen. Karaszewicz - Tokarzewski.

- Pod koniec 1939 r. Związek Walki Zbrojnej skupiał 25 tys. zaprzysiężonych członków.

-  Związek Odwetu - prowadził walkę z dwoma okupantami o charakterze dywersyjno - sabotażowym. 

Konspiracja cywilna:

- Konspiracja cywilna rozwijała się niemal równolegle z konspiracją wojskową. 

- SL "Roch", PPS - WRN, SN oraz SP utworzyły tzw. "grubą czwórkę". Z wyjatkiem SP każde z nich posiadało własną organizację wojskową. 

- W lutym 1940 r. przedstawicieli tych partii utworzyli przy ZWZ - Polityczny Komitet Porozumiewawczy

- W grudniu 1940 r. rozpoczęła działalność Delegatura Rządu na Kraj, która kierowała strukturami politycznymi podziemia i budowała zakonspirowany aparat administracyjny podległy rządowi RP na wychodźstwie. W ramach delegatury działała również Rada Pomocy Żydom "Żegota"

- Przy Delegaturze Rządu na Kraj działało również Kierownictwo Walki Cywilnej (1942 r. - Stefan Korboński), przekształcone w 1943 r. w Kierownictwo Walki Podziemnej

- W 1943 r. Polityczny Komitet Porozumiewawczy został przekształcony w Krajową Reprezentację Polityczną, a w styczniu 1944 r. w Radę Jednosci Narodowej (RJN). Na jej czele stanął Kazimierz Pużak (PPS - WRN).

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10735

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie