Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Przeczytaj rozporządzenie Hansa Franka z 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj rozporządzenie Hansa Franka z

Źródło 1.
 Zadanie

Źródło 2.
 Zadanie

1. Jakiego typu przestępstwa miały być karane śmiercią wg powyższego rozporządzenia?

Na terenie Generalnego Gubernatorstwa kara śmierci groziła m.in. za:

  • wszelkie czyny, które uznano za skierowane przeciwko władzom niemieckim oraz osobom narodowości niemieckiej. 
  • wszelkie próby oporu względem Niemców. 
  • uszkodzenie niemieckich urządzeń oraz jakichkolwiek maszyn użyteczności publicznej. 
  • nawoływanie i zachęcanie do nieposłuszeństwa wobec okupantów. 
  • podpalenie i uszkodzenie majątku należącego do Niemców. 
  • podżeganie, namawianie lub współuczestniczenie w jakiejkolwiek zbrodni przeciwko Niemcom. 
  • niepoinformowanie niemieckich funkcjonariuszy o nielegalnym posiadaniu broni, bądź też planowanycm przestępstwie.

2. Wyjaśnij, w jakim celu wydano to rozporządzenie i dlaczego przewidziano w nim tak surowe kary. 

Hans Frank wydał powyższe rozporządzenie, aby sterroryzować polskie społeczeństwo oraz nakreślić politykę okupantów, prowadzoną od tej chwili na ziemiach wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej.