Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Dokonaj analizy informacji przedstawionych w 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Dokonaj analizy informacji przedstawionych w

I
 Zadanie

II
 Zadanie

1. Wymień państwa, które poniosły najwyższe straty wśród ludności cywilnej w II wojnie światowej. Posługując się wiedzą z podręcznika oraz wiedzą zdobytą na lekcji, określ, jakie czynniki wpłynęły na taką liczbę ofiar

- Państwa, które poniosły najwyższe straty wśród ludności cywilnej w II wojnie światowej to: 

 • Polska - 6 030 000
 • Niemcy - 7 293 000
 • ZSRR - 24 500 000
 • Japonia - 2 680 000

- Czynniki, które wpłynęły na taką liczbę ofiar:

 • Zagłada Żydów - Holocaust;
 • Egzekucje dokonywane przez Niemców i Sowietów na Polakach - Akcja AB, Zbrodnia Katyńska;
 • Zbrodnia Wołyńska;
 • Klęska Powstania Warszawskiego - śmierć tysięcy Polaków;
 • Walki na froncie wschodnim: obrona Leningradu, bitwa pod Stalingradem, bitwa na Łuku Kurskim;
 • Zrzucenie przez Amerykanów bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki;
 • Walka Niemców na wszystkich frontach II wojny światowej;

2. Przypomnij sobie dane dotyczące strat w I wojnie światowej. Porównaj oba zestawienia. Jakie widać różnice i co wpłynęło na ich powstanie?

- W wyniku I wojny światowej Ententa straciła łącznie: 5 413 ludzi, natomiast państwa centralne - 4 029. 

- W wyniku II wojny światowej śmierć poniosło ok. 50 mln ludzi, spośród których większość stanowili cywile. Niektóre historycy wskazują nawet na 60 - 80 mln ofiar. Największe straty procentowe liczby ofiar w stosunku do ogółu ludności poniosły: Polska, Japonia, ZSRR, Niemcy, Jugosławia oraz Grecja. 

- Do działań zbrojnych w czasie II wojny światowej zmobilizowano ponad 110 mln żołnierzy, którzy posługiwali się nowymi rodzajami broni o coraz większe sile rażenia. Ludność cywilna była nie tylko mordowana, ale takze poddawana przymusowym przesiedleniom oraz represjom. Sposób prowadzenia walk przyczynił się do zniszczenia zabudowy miast, ludzie utracili dobytki, domy oraz przedwojenne miejsca pracy.