Historia

Powiedz, w jakich okolicznościach doszło (...) 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Powiedz, w jakich okolicznościach doszło (...)

1
 Zadanie

3
 Zadanie

W jakich okolicznościach doszło do ukształtowania się koalicji antyhitlerowskiej i jakie stawiała sobie cele?

- Agresja III Rzeszy na ZSRR (czerwiec 1941 r.) oraz atak Japonii na bazę Pearl Harbor na Hawajach (grudzień 1941 r.) doprowadziły do zawiązania koalicji antyhitlerowskiej. Największą rolę odgrywali w niej: przywódca ZSRR - Józef Stalin, premier Wielkiej Brytanii - Winston Churchill oraz prezydent Stanów Zjednoczonych - Franklin Delano Roosevelt, określani jako Wielka Trójka

- W marcu 1941 r. - uchwalono ustawę Kongresu Stanów Zjednoczonych Lend - Lease Act. Prezydent USA uzyskał prawo sprzedawania, wypożyczania lub oddawania w dzierżawę sprzętu wojskowego państwom walczącym z III Rzeszą. 

- 14 sierpnia 1941 r. - państwa koalicji podpisały Kartę Atlantycką, w której zostały określone wojenne cele koalicji - prawo narodów do suwerenności oraz wyboru formy rządów, wolność słowa, wolność religii, podniesienie stopy życiowej obywateli. 

- 1 stycznia 1942 r. - 26 państw koalicji podpisało Deklarację Narodów Zjednoczonych, w której zapowiedziano prowadzenie wojny aż do kapitulacji III Rzeszy i Japonii oraz nawiazanie współpracy gospodarczej przez sygnatariuszy. Deklaracja stała się podstawą utworzenia ONZ. 

Główne cele Wielkiej Trójki:

 • Jak najszybsze zakończenie II wojny światowej; 
 • Bezwarunkowa kapitulacja państw Osi;
 • Określenie przyszłego porządku światowego po pokonaniu państw Osi;

 

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie