Historia

Scharakteryzuj działalność ruchu oporu w Europie 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Scharakteryzuj działalność ruchu oporu w Europie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Działalność ruchu oporu w Europie:

Ruch oporu istniał niemal w każdym okupowanym państwie, jednak różnił się on zasięgiem i rozmiarami. Walka podziemna na największą skalę była zorganizowana w Polsce oraz Jugosławii. Na terenie Rosji, na Ukrainie i Białorusi istniała działalność partyzancka. Tam, gdzie okupanci prowadzili łagodniejszą politykę, np. w Danii, Luksemburgu i Czechach - konspiracja narodziła się dość późno i nie zawsze była silna. Ruch oporu przybierał różne formy - od walki partyzanckiej poprzez działalność wywiadowczą - sabotaż, dywersję oraz opór cywilny - wydawanie prasy podziemnej, kolportaż informacji. 

W 1940 r. Brytyjczycy powołali do życia Kierownictwo Akcji Specjalnych, które szkoliło, zaopatrywało i koordynowało akcje członków ruchu oporu w Europie, zwłaszcza we Francji, Grecji, Jugosławii, Norwegii i Polsce. Najsłynniejszą akcją przeprowadzoną przez oddziały SOE był udany zamach w Pradze na szefa niemieckiej Służby Bezpieczeństwa - Reinharda Heydricha. 

W większości krajów funkcjonował również komunistyczny ruch oporu, który przystąpił do walki z Niemcami po ataku III Rzeszy na ZSRR w 1941 r. Stalinowi zależało, by jak najszybciej na zapleczu frontu wschodniego wprowadzić oddziały partyzanckie, atakujące Niemców i niszczące ich dostawy zbrojne. Działania kierowane przez Moskwę przyniosły wielkie sukcesy, okupione jednak wielkimi stratami wśród ludności cywilnej. 

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie