Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Przeczytaj fragmenty rozkazów Stalina z 1941 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj fragmenty rozkazów Stalina z 1941

Źródło 1.
 Zadanie

Źródło 2.
 Zadanie

1. Wskaż w obu tekstach fragmenty mające wpływ na życie ludności cywilnej oraz omów konsekwencje wprowadzenia w życie tych zapisów

  • "(...) rodzina [dezertera] zostanie aresztowana, jako rodzina łamiącego przysięgę wojskową i zdrajcy ojczyzny"
  • "Ci, którzy wybrali poddanie się, powinni być zlikwidowani za pomocą wszelkich środków, zaś ich rodziny pozbawione zasiłków i pomocy państwa"
  • "Wszystkie osiedla (...) mają być zniszczone i spalone. Ten cel ma być zrealizowany przez bezzwłoczne wprowadzenie do akcji na wielką skalę lotnictwa, artylerii i ognia moździerzowego (...)"
  • "Ci, którzy wykażą się szczególną aktywnością w niszczeniu obiektów mieszkalnych, mają być przedstawieni do rządowych nagród".
  • "Od tej chwili walka ta nie ma nic wspólnego z rycerskością żołnierzy ani regułami konwencji genewskiej (...) Z tego powodu wojska mają prawo i obowiązek stosować w tej walce środki, bez ograniczeń, także przeciwko kobietom i dzieciom, jeśli tylko może to zapewnić sukces".

- Na skutek wprowadzenia w życie tych zapisów - zginęły miliony cywilów. Zarówno Niemcy jak i Sowieci w bestialski sposób mordowali kobiety, dzieci i starców. Ludzkie życie przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Nie szczędzono nikogo. Armia Czerwona oraz Wechrmacht odznaczali się bezwzględnością oraz brutalnością. Większość cywilów rozstrzeliwano na miejscu. Postępowanie Niemców było przede wszystkim konsekwencją rasistowskich założeń ideologii nazistowskiej. 

2. Wyjaśnij, jakie skutki dla metod prowadzenia wojny miały te rozkazy i dyrektywy.

- W czasie II wojny światowej śmierć poniosło ok. 27 mln obywateli sowieckich, co oznacza, że ZSRR stracił najwięcej ludzi spośród wszystkich krajów zaangażowanych w wojnę.

- Na skutek wojny w Niemczech zginęło 2,7 mln cywilów.

- Niemcy liczące w 1939 r. 69 mln ludzi straciły około 7,2 mln obywateli (10,4 proc. populacji). 

- Ludność cywilna była poddawana licznym represjom. 

- Zniszczeniu uległy miliony domów, budynków użytecznosci publicznej oraz obiekty gospodarcze.

- Po wojnie nawarstwiły się problemy psychiczne i fizyczne osób, które doświadczyły traumatycznych przeżyć w czasie wojny. 

- Nastąpiła demoralizacja obyczajów i szerzenie różnych patologii. 

- Miliony ludzi starciło swoje rodziny. Nastąpiło osłabienie trwałości wielu rodzin.