Historia

Omów najważniejsze etapy działań wojennych 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Omów najważniejsze etapy działań wojennych

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Najważniejsze etapy działań wojennych w Europie w latach 1939 - 1941

 • Agresja niemiecka na Danię i Norwegię 

- Obydwa państwa skandynawskie zostały zaatakowane przez Niemcy 9 kwietnia 1940 r. Dania poddała się już pierwszego dnia wojny i została przekształcona w protektorat, na czele którego stanął dotychczasowy rząd. 

- Norwedzy stawili zdecydowany opór najeźdźcom, zadając im poważne straty. Niemców wspierali norwescy naziści. Siłom królewskim pomocy udzielili: Polacy, Francuzi oraz Brytyjczycy. 

- Ciężkie walki toczyły się o Narwik. Zakończyły się one zwycięstwem aliantów, jednak ze względu na pogarszającą się sytuację na froncie zachodnim zostały skierowane do Francji. Norwegia znalzała się pod okupacją niemiecką. 

 • Atak III Rzeszy na zachodnią Europę

- Po zakończeniu walk w Polsce, Niemcy przygotowywali plan ataku z ominięciem fortyfikacji francuskich (Linia Maginota) oraz uderzenie na zachód przez Holandię, Luksemburg oraz Ardeny w południowej Belgii. 

- Realizację planu noszącego kryptonim "Fall Gelb" rozpoczęto 10 maja 1939 r. Do zajęcia Belgii oraz Holandii wykorzystano wojska powietrzno - desantowe oraz lotnictwo. Już pierwszego dnia inwazji bez walk skapitulował Luksemburg. 14 maja poddała się Holandia. 

- 14 czerwca 1940 r. oddziały Wechrmahtu bez walki wkroczyły do Paryża. 

- 22 czerwca 1940 r. marszałek Philippe Pétainpodpisał zawieszenie broni i uzyskał zgodę na utworzenie satelickiego państwa francuskiego (państwo Vichy, ściśle kolaborujące z Niemcami).

 • Bitwa o Anglię

- Powietrzna bitwa o Anglię rozpoczęła się 10 lipca 1940 r. Do walki Niemcy skierowali zmasowaną ofensywę lotniczą, aby przez zdominowanie przestrzeni powietrznej oraz przecięcie brytyjskich szlaków komunikacyjnych przygotować grunt pod operację desantową na Wyspy Brytyjskie.

-  Luftwaffe przygotowała do akcji ok. 2,5 tys. samolotów, brakowało im jednak bombowców o dużym udźwigu bomb. Z kolei Brytyjskie Króleskie Siły (Royal Air Force - RAF) liczyły 800 samolotów myśliwskich. Piloci polskiego Dywizjonu 303 - wsławili się licznymi zestrzeleniami niemieckich maszyn. 

- Brytyjczycy stawili wrogowi zacięty opór i odnieśli zwycięstwo.

 • Walki na Bałkanach

- 28 października 1940 r. Włosi uderzyli na sprzymierzoną z Wielką Brytanią Grecję, ale ponieśli klęskę. Do działań na Bałkanach włączyły się wówczas Niemcy. 

- 6 kwietnia 1941 r. Niemcy zaatakowały Jugosławię i Grecję. Oba państwa zostały błyskawicznie pokonana, pomoc brytyjska okazała się nieskuteczna. 

- W maju 1941 r. Niemcy opanowali Kretę.

 • Podboje ZSRR  w latach 1939 - 1940 

- Realizując założone w układzie z Hitlerem cele (postanowienia paktu Ribbentrop - Mołotow) rząd sowiecki podjął działania zaczepne wobec republik bałtyckich. Początkowo za obietnicę ochrony granic wprowadził swoje armie na Litwę, Łotwę i do Estonii, a następnie przedstawił fińskiemu rządowi propozycję przebiegu nowych granic. Finlandia odrzuciła sowieckie ultimatum, na co Rosjanie odpowiedzieli wojną. Działania zbrojne (wojna zimowa) toczyły się od listopada 1939 r. do marca 1940 r., głównie na Przesmyku Karelskim. Armią fińską dowodził marszałek Carl Gustaf Mannerheim. Stalin planował szybkie zajęcie Finlandii i ustanowienie na jej terytorium komunistycznego rządu, jednak jego wojska zostały powstrzymane na granicy kraju przez umocnienia obronne tzw. linii Mannerheima. Wielu żołnierzy Armii Czerwonej poniosło śmierć z powodu braku odpowiedniego wyposażenia. Finowie, w przeciwieństwie do swoich przeciwników doskonale znali warunki klimatyczne panujące w ich kraju, dzięki czemu mogli zadawać Sowietom dotkliwe straty. Traktat kończący wojnę zimową podpisano 12 marca 1940 r. Finlandia utraciła ponad 10% swojego terytorium wraz z miastem Wyborg.

- W czerwcu 1940 r. władze ZSRR doprowadziły do obalenia rządów w republikach bałtyckich. Pretekstem stały się bezzasadne oskarżenia o antysowieckie wystąpienia oraz ostrzelanie baz Armii Czerwonej. Miejscowe elity polityczne zostały aresztowane i zesłane do łagrów. W wyniku sfałszowanych wyborów władzę w republikach nadbałtyckich przejęły prorosyjskie władze. 

 

- Wkrótce po zajęciu republik nadbałtyckich Armia Czerwona wkroczyła do Besarabii i części Bukowiny. Sowieckie aneksje z I połowy 1940 r. wprawdzie odniosły zamierzony przez Stalina cel, jednak obnażyły jego nieprzygotowanie do wojny w porównaniu z dużo potężniejszymi Niemcami.

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Zobacz także
Udostępnij zadanie