Historia

Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik, WSiP)

Omów główne etapy rozwoju polskiej 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Omów główne etapy rozwoju polskiej

1
 Zadanie

3
 Zadanie

Główne etapy rozwoju polskiej gospodarki w dzwudziestoleciu międzywojennym.

 • Styczeń 1919 r. - w celu usprawnienia systemu walutowego wprowadzono do obiegu markę polską. 
 • 1922 r. - do systemu gospodarczego Polski został włączony Górny Śląsk z kopalniami oraz przemysłem ciężkim.
 • Wrzesień 1922 r. - Sejm RP przyjął ustawę upoważniejącą rząd do budowy portu morskiego w Gdyni. W 1921 r. mieszkało w Gdyni 1268 osób, w 1939r. było ich już 127 tys. Z małej rybackiej wioski Gdynia zmieniła się w nowoczesne miasto będące dumą Polski międzywojennej.
 • Kwiecień 1924 r. - powołano do życia Bank Bolski, który zastąpił dotychczasową Polską Krajową Kasę Pożyczkową. 
 • Czerwiec 1924 r. - markę polską zastąpił złoty polski. 
 • W latach 1926 - 1930 - zbudowano we współpracy z kapitałem francuskim tzw. magistralę węglową. 
 • 1936 r. - rozpoczęto realizację 4 - letniego planu gospodarczego, opracowanego przez Eugeniusza Kwiatkowskiego, który zakładał inwestycje państwowe w budownictwie, energetyce oraz komunikacji a także rozbudowę przemysłu zbrojeniowego.
 • 1936 r. - w widłach Wisły i Sanu (tzw. "trójkącie bezpieczeństwa") rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). 
 • W dwudzistoleciu międzywojennym opracowano 15-letni plan gospodarczy - nie wszedł w życie z powodu wybuchu II wojny światowej. Jednym z głównych jego założeń była likwidacja podziału na tzw. Polskę A i Polskę B, dokończenie modernizacji armii a także rozwój industrializacji i urbanizacji kraju. 
DYSKUSJA
user profile image
Bogdan

27 listopada 2017
Dzięki!
Informacje
Po prostu historia. Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21706

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie