Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Przeczytaj wypowiedź marszałka Piłsudskiego 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj wypowiedź marszałka Piłsudskiego

Źródło 1.
 Zadanie

Źródło 2.
 Zadanie

1. Wskaż zagrożenia dla Polski, które dostrzegał Piłsudski. 

  • kooperacja Niemiec i ZSRR (dwóch byłych państw zaborczych), co stwarzałoby wielkie niebezpieczeństwo dla odrodzonej Rzeczypospolitej.

2. Wyjaśnij, jakie działania chciał podjąć Piłsudski

  • Józef Piłsudski uważał, iż w takiej sytuacji najrozsądniejszym wyjściem będzie prowadzenie polityki balansowania między Berlinem i Moskwą, zaznaczał jednak, że "Gra będzie trudna przy paraliżu woli i krótkowzroczności Zachodu oraz nieudania się moich planów federacyjnych". Marszałek był zwolennikiem zbudowania za wschodnią granicą bloku państw sfederowanych z Polską. Uważał, że w ten sposób doprowadzi do trwałego osłabienia imperialistycznych dążeń ZSRR.