Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Przeczytaj fragment referatu sprawozdawczego wygłoszonego 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj fragment referatu sprawozdawczego wygłoszonego

Źródło 1.
 Zadanie

Źródło 2.
 Zadanie

1. Jak na XVII zjeździe partii Józef Stalin ocenił sytuację radzieckiej gospodarki?

- Józef Stalin na XVII Zjeździe WKP(b) przekonywał, że sowiecka gospodarka przeżywa rozwój, a produkcja rolnicza rośnie w szybkim tempie, dając wielkie nadzieje na przyszłość.

2. Jak Józef Stalin tłumaczył niepowodzenia działań państwowych w pierwszym okresie kolektywizacji?

- Dyktator ZSRR, niepowodzenia władz państwowych w pierwszym okresie kolektywizacji tłumaczył olbrzymimi trudnościami w zjednoczeniu rozproszonych i niewielkich gospodarstw rolnych w wielkie kolektywy. Podkreślał, że proces kolektywizacji trwał długo, ponieważ wymagał nakładu wielkich środków finansowych - "w ogóle reorganizacyjny proces przebudowy i przeprowadzenia jednostkowego gospodarstwa na nowe tory kolektywiczne, okres wymagający wiele czasu i wielkich wydatków - wszystkie te czynniki siłą rzeczy zdecydowały o powolnym tempie wzrostu rolnictwa".

3. Na podstawie informacji z lekcji oceń prawdziwość stwierdzeń zawartych w ostatnim akapicie

- Słowa Józefa Stalina zawarte w ostatnim akapicie: "Trzeba przyznać, że chłopstwo pracujące, nasze radzieckie chłopstwo ostatecznie i bezpowrotnie stanęło pod czerwonym sztandarem socjalizmu" przepełnione są kłamstwem oraz manipulacją. Kolektywizacja rolnictwa prowadzona przez komunistów zakończyła się całkowitą klęską. Dyktator nie wspomina o silnym sprzeciwie wśród chłopów, mordach kułaków oraz zsyłkach na Syberię. Stworzone przez bolszewików kołchozy były neudolnie zarządzane. Kolektywizacja prowadzona w sposób bezwzględny i brutalny doprowadziła do Wielkiego Głodu na Ukrainie, w wyniku którego śmierć poniosło kilka milionów ludzi.