Historia

Autorzy:Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Wymień przyczyny i skutki wielkiej czystki 4.3 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wymień przyczyny i skutki wielkiej czystki

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

Przyczyny wielkiej czystki w armii, aparacie bezpieczeństwa i najwyższych władzach ZSRR.

 • Zgładzenie wszystkich, którzy mogli zagrozić pozycji Józefa Stalina w aparacie partyjnym.
 • Dążenie do zlikwidowania starych działaczy komunistycznych oraz dowódców wojskowych. 
 • Chęć powołania nowej kadry dowódczej, bezwzględnie posłusznej woli Stalina.

Skutki wielkiej czystki w armii, aparacie bezpieczeństwa i najwyższych władzach ZSRR.

 • Rozstrzelanie marszałka Michaiła Tuchaczewskiego, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Niemiec. 
 • W wyniku czystki przeprowadzonej w armii zlikwidowano 90% generałów i 80% pułkowników oraz niemal wszystkich najwyższych oficerów politycznych. W sumie zgładzono ok. 40 tys. oficerów armii i floty wojennej. Zastąpiono ich ludźmi bezwzględnie poddanymi Stalinowi, słabo wykształconymi, nieposiadającymi odpowiednich kwalifikacji.
 • Zamordowano lub zesłano do obozów pracy doświadczonych inżynierów pracujących na potrzeby Armii Czerwonej, m.in. Nikołaja Polikarpowa oraz Andrieja Tupolewa.
 • Nikołaj Jeżow został aresztowany i rozstrzelany. Szefem NKWD mianowano Ławrientija Berię. 
 • W wyniku wielkiej czystki zgładzono łącznie ok. 3 - 3,5 mln osób, w tym od 180 tys. do ponad miliona członków WKP(b). 
 • Aresztowano od 7 do 8 mln obywateli ZSRR. Pod koniec wielkiej czystki w obozach pracy przymusowej przebywało ok. 8 mln skazanych.
 • Nastąpiło całkowite zastraszenie społeczeństwa. Ludzie znikali nocami, aresztowani przez NKWD, a ich najbliżsi bali się o nich upomnieć, aby nie podzielić ich losu.