Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Uzupełnij tekst. 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Uzupełnij tekst.

7
 Zadanie

8
 Zadanie

W latach 70. i 80. XX w. doszło do wielu zamachów terrorystycznych, za którymi stały radykalne ugrupowania nacjonalistyczne. Największą sławę wśród nich zdobyły działające we Włoszech Czerwone Brygady i wywodząca się z Republiki Federalnej Niemiec Frakcja Czerwonej Armii. Terroryzmem posługiwały się też organizacje nacjonalistyczne, np. działająca w Irlandii Irlandzka Armia Republikańska (IRA), czy też walcząca z państwem baskijska ETA (Kraj Basków i Wolność). W pierwszych latach XXI w. zwiększyła się aktywność organizacji islamskich, z których największy rozgłos zdobyła Al-Kaida Na jej czele stał Osama bin Laden. We wrześniu 2001 roku jego organizacja przeprowadziła ataki na cele znajdujące się na terenie Stanów Zjednoczonych, niszcząc w Nowym Yorku dwie wieże World Trade Center - WTC.