Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj

5
 Zadanie

6
 Zadanie

A. Podaj dwa argumenty, za pomocą których przywódcy pięciu państw Układu Warszawskiego uzasadniali konieczność interwencji w Czechosłowacji

- obawa przed odłączeniem Czechosłowacji od wspólnoty państw socjalistycznych - "coraz bardziej uporczywe ataki ze strony realkcji wewnętrznej i międzynarodowej".

- wezwanie o pomoc w tłumieniu rewolucji, które skierowali do Moskwy czechosłowaccy przywódcy partyjni oraz działacze państwowi.

B. Wyjaśnij, kogo sygnatariusze Proklamacji określają jako kontrrewolucjonistów

- Sygnatariusze Proklamacji, mianem "kontrrewolucjonistów" określali przedstawicieli mocarstw zachodnich, przede wszystkim państwa członkowskie NATO. 

C. Napisz, w jakim celu została ogłoszona Proklamacja

- Proklamacja została ogłoszona w celu oczyszczenia wojsk Układu Warszawskiego z wszelkich oskarżeń i zrzucenia winy za interwencję zbrojną w Czechosłowacji na państwa Europy Zachodniej.