Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Rozstrzygnij, czy podane informacje są 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Rozstrzygnij, czy podane informacje są

4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie

A. Po śmierci Józefa Stalina doszło w ZSRR do potępienia jego rządów - Prawda

B. Po II wojnie światowej ZSRR podporządkował sobie wiele państw Europy Wschodniej. Państw te nazywa się niekiedy krajami demokracji ludowej - Prawda.

C. Polityka Michaiła Gorbaczowa doprowadziła do odprężenia w stosunkach ZSRR z USA - Prawda

D. Interwencje ZSRR i państw Układu Warszawskiego w Albanii, na Węgrzech i w Czechosłowacji doprowadziły do zaniechania prób demokratycznych reform w tych krajach - Fałsz.