Historia

Obejrzyj plakat informujący o założeniach 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Obejrzyj plakat informujący o założeniach

3
 Zadanie

4
 Zadanie

A. Jaka dziedzina gospodarki miała być, według założeń planu, rozwijana najwcześniej?

- Według założeń planu 15-letniego, najwcześniej rozwijany miał być sektor zbrojeniowy.

B. Na czym miała polegać rozbudowa komunikacji

- Rozbudowa komunikacji miała polegać na budowie nowych fabryk samochodowych i kolejowych produkujących samochody, autobusy, samoloty oraz pociągi. Ponadto planowano rozbudowę polskich linni kolejowych, mostów, dróg, lotnisk oraz nowoczesnych autostrad.

C. Kiedy zamierzano zniwelować różnice pomiędzy Polską A a Polską B?

- Różnice pomiędzy Polską A a Polską B zamierzano zniwelować w latach 1951 - 1954.

D. Jaki miał być ostateczny cel planu 15 - letniego?

- Ostatecznym celem planu 15 - letniego miał być rozwój polskiej: komunikacji, rolnictwa, budownictwa, hutnictwa oraz przemysłu zbrojeniowego. W ostatniej fazie planu 15 - letniego zamierzano wyrównać różnice w poziomie życia w różnych regionach kraju (zatarcie różnic pomiędzy Polską "A" i "B").

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie