Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Na podstawie mapy w podręczniku ze s. 126 4.45 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Na podstawie mapy w podręczniku ze s. 126

1
 Zadanie

2
 Zadanie

1. II Rzeczpospolita była państwem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym - Prawda.

2. Polacy i wyznawcy katolicyzmu stanowili większość mieszkańców II Rzeczypospolitej. Największą mniejszością narodową byli Żydzi - wyznawcy judaizmu - Fałsz.

3. W II Rzeczypospolitej mieszkało więcej Niemców niż Ukraińców - Fałsz.

4. Wszyscy wyznawcy prawosławia wywodzili się z ludności ukraińskiej - Fałsz

5. Ludność pochodzenia niemieckiego w większości była wyznania ewangelickiego - Prawda.