Historia

Wyjaśnij pojęcia. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij pojęcia.

8
 Zadanie

Komintern - Międzynarodówka Komunistyczna, III Międzynarodówka, to działająca w latach 1919 - 1943 organizacja międzynarodowa partii komunistycznych, powołana z inicjatywy Włodzimierza Lenina i podporządkowana partii bolszewickiej i interesom państwa sowieckiego. Siedzibą Kominternu była stolica ZSRR - Moskwa. Poszczególne partie komunistyczne, działające w różnych krajach świata, stanowiły sekcje Kominternu i były podporządkowane moskiewskiej centrali. W ramach swoich zadań prowadziły m.in. działalność szpiegowską, dywersyjną i wywiadowczą w swoich krajach. Komintern został rozwiązany w 1943 r. z polecenia Józefa Stalina. 

Wielka czystka -  nazwa szczytowej fazy ludobójstwa stalinowskiego wymierzonego w osoby uznane przez NKWD za niepewne politycznie i potencjalną acz nieistniejącą w WKP(b) opozycję. Wielka czystka, zapoczątkowana inspirowanym przez Józefa Stalina zabójstwem Kirowa w 1934 r., była także nazywana  - jeżowszczyzną (od nazwiska ówczesnego ludowego komisarza spraw wewnętrznych N. Jeżowa). Największe nasilenie osiągnęła po sformułowaniu przez Stalina w 1937 r. doktryny o zaostrzeniu walki klasowej w miarę postępów budownictwa socjalizmu. Łączna liczba ofiar wielkiej czystki nie jest ustalona z powodu braku wyczerpujących danych źródłowych. Przyjmuje się, że w okresie wielkiej czystki aresztowano w ZSRR co najmniej 7 mln osób, w tym minimum 2 mln osób zmarło w więzieniach i łagrach, a 1 mln zostało zamordowanych przez NKWD.

Kolektywizacja - przekształcenie prywatnej własności w rolnictwie w spółdzielczą (w ZSRR - sowchozy, w PRL - Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne) poprzez przymusową likwidację indywidualnych gospodarstw i zmuszanie chłopów do wstępowania do Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR-ów) lub spółdzielni. Kolektywizacja, przeprowadzona w ZSRR w latach 1929 - 1934, spowodowała śmierć ponad 15 mln ludzi, masowy głód na Ukrainie z przypadkami kanibalizmu oraz drastyczny spadek produkcyjności rolnictwa. Stan rolnictwa z lat I wojny światowej został osiągnięty w ZSRR dopiero ok 1960 r. 

Socrealizm - kierunek w literaturze, filmie i sztukach plastycznych, ściśle związany z doktryną stalinizmu, głoszący zaangażowanie polityczne i ideowe sztuki. 

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Zobacz także
Udostępnij zadanie