Historia

Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Dokonaj analizy informacji zawartych w tabeli 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Dokonaj analizy informacji zawartych w tabeli

1
 Zadanie

2
 Zadanie

A. W których krajach przedstawionych w tabeli doszło do najbardziej gwałtownego spadku produkcji przemysłowej?

- Do najbardziej gwałtownego spadku produkcji przemysłowej doszło w Stanach Zjednoczonych (-46%) oraz w Niemczech (-41%).

B. W których krajach przedstawionych w tabeli nastąpił największy wzrost bezrobocia?

- Największy wzrost bezrobocia nastąpił w Stanach Zjednoczonych (+607%), Niemczech (+232%) oraz we Francji (+214%).

C. Wyjaśnij, dlaczego we wszystkich przedstawionych krajach, obok spadku produkcji, doszło do spadku cen hurtowych i załamania w handlu zagranicznym.

- Po zakończeniu I wojny światowej w wielu krajach doszło do ostrego kryzyzysu gospodarczego (krach na giełdzie nowojorskiej na Wall Street). Załamanie gospodarcze najbardziej dotknęło państwa rozwinięte - Stany Zjednoczone, Niemcy i Francję. Spadające ceny towarów z powodu zmniejszającego się popytu  - zmusiły producentów do umacniania monopolu, który eliminował konkurencję i najtańszym kosztem wytwarzał produkty. Handel zagraniczny załamał się poprzez ochronę rynków wewnętrznych przed importem oraz nakładaniem wysokich ceł z zewnątrz.

DYSKUSJA
user profile image
Melania

1 listopada 2017
Dzieki za pomoc :):)
Informacje
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45526

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie