Historia

Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Przyjrzyj się poniższej mapie i uzupełnij 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przyjrzyj się poniższej mapie i uzupełnij

Praca z mapą
 Zadanie

1. Literą C (Rzym) oznaczono państwo, w którego stolicy w 1957 r. podpisano traktaty powołujące do życia EWG i Euratom. 

2. Państwo oznaczone na mapie literą A (Wielka Brytania) przystąpiło do Wspólnot Europejskich w 1973 r., ale dotychczas nie przystąpiło do Eurosystemu. 

3. Państwo oznaczone literą I (Grecja) w 1981 r. przystąpiło do Wspólnot Europejskich, a w 2002 r. przyjęło także walutę euro. 

4. Kraj oznaczony literą E (Szwecja) wszedł do Unii Europejskiej, ale jako monarchia przywiązana do narodowej waluty, nie przystąpił do unii walutowej. 

5. Państwo to wstąpiło do UE w 2004 r., a do 2011 r. weszło takze do unii walutowej. Na mapie zaznaczono je literą G (Estonia).

6. Kraj zaznaczony literą K (Chorwacja) zakończył negocjacje akcesyjne z Unią Europejską w czasie polskiej prezydencji (grudzień 2011 r.) i od 1 lipca 2013 r. jest nowym członkiem UE. 

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10731

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie