Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie informacje 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie informacje

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

Nazwa organizacji - Rok - Krótka charakterystyka organizacji

A. Grupa Wyszehradzka - 1991 - zrzeszenie czterech państw Europy Środkowej - Polski, Węgier, Czech i Słowacji, którego celem stało się pogłębianie współpracy między tymi państwami, w początkowej fazie w szczególności w kwestiach przystąpienia do struktur Unii Europejskiej i NATO. 

B. Trójkąt Weimarski - 1991 - Forum konsultacyjne założone podczas spotkania w Weimarze, skupiające Polskę, Francję i Niemcy. Celem forum jest rozwijanie współpracy politycznej między członkami.

C. Partnerstwo dla Pokoju - 1994 - mechanizm współpracy wojskowej Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego z państwami spoza NATO, mający służyć umacnianiu stabilizacji i bezpieczeństwa na obszarze euroatlantyckim.