Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na pytania.

5
 Zadanie

6
 Zadanie

A. Który z I sekretarzy PZPR jest autorem tych słów i w którym roku zostały one wypowiedziane?

- Autorem tych słów jest Władysław Gomułka. Zostały one wypowiedziane we wrześniu 1957 r. na zebraniu partyjnym w FSO. 

B. Czym było wspomniane w tekście "Po prostu" i jaką rolę odegrało w historii Polski?

- Wspomniane w tekście "Po prostu" było polskim czasopismem społeczno - literackim, wydawanym w Warszawie w latach 1947 - 1957. Od 1955 r. "Po prostu" ukazywało się jako "Tygodnik studentów i młodej inteligencji" (o zielonej winiecie) i stało się symbolem przemian "Polskiego Października". W jego redakcji pracowali m.in. Ryszard Turski, Agnieszka Osiecka, Marek Hłasko oraz Jan Olszewski.

C. O jakim październiku jest mowa w tekście? Do jakich wydarzeń wówczas doszło?

- W tekście jest mowa o słynnym "Październiku 1956 roku". Na fali Odwilży doszło do zmian w polityce wewnętrznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, połączonych ze zmianą na czele władzy i liberalizacją systemu politycznego. Jej efektem było m.in. uwolnienie z więzień i łagrów części więźniów politycznych i duchowieństwa, w tym kard. Stefana Wyszyńskiego, powrót religii do szkół oraz odzyskanie przez Kościół kontroli nad prasą katolicką, w tym nad "Tygodnikiem Powszechnym". Ponadto Katowicom przywrócono oryginalną nazwę, zaprzestano procesu przymusowej kolektywizacji, zreformowano centralny system zarządzania gospodarką oraz aparat bepieczeństwa - utworzono Służbę Bezpieczeństwa.