Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

W lecie 1981 r. na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

W lecie 1981 r. na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

A. Podkeśl zmieniony fragment utworu

Zmieniony fragment utworu to:

Gdy polska da nam rozkaz,

stanie cały naród nasz 

jak zielony młody las, 

zgłosimy się do wosja,

żeby socjalizmu bronić wraz ! 

B. Napisz, jakie wydarzenia miały miejsce w Polsce i wokół jej granic w czasie powstania utworu, czyli wiosną 1981 r. 

- Wiosną 1981 r. na terenie Polski miały miejsce manewry wojsk Sojuz'81, w którym brały udział oprócz żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego także oddziały sowieckie, niemieckie i czechosłowackie. Manewry rozpoczęły się 16 marca i miały trwać do 7 kwietnia 1981 r., ale 24 marca zostały przedłużone "do odwołania".

C. Wyjaśnij, jakie konsekwencje niesie wprowadzona zmiana i kto mógł być zainteresowany jej wprowadzeniem.

- Patriotyczna pieśń "Gdy Polska da nam rozkaz", której refren - w zamyśle autora tekstu - nawiązywał do grożącej w tym czasie Polsce ingerencji sowieckiej, zrobiono polityczny i koniunkturalny utwór, nie pytając o zgodę ani autora tekstu ani obecnego na festiwalu i piszącego te słowa - autora muzyki. Był to jedyny taki incydent w całej historii Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Wprowadzeniem tej zmiany były zapewne zainteresowane ówczesne PRL-owskie władze ze Stanisławem Kanią na czele. Od 13 grudnia 1981 r., media kontrolowane przez władze stanu wojennego, emitowały tę pieśń ze zmienioną wersję.