Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Przeanalizuj dane statystyczne i wykonaj polecenia. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeanalizuj dane statystyczne i wykonaj polecenia.

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

A. Napisz, na jakie lata przypada gwałtowny wzrost zadłużenia zagranicznego Polski

- Gwałtowny wzrost zadłużenia zagranicznego Polski przypada na końcówkę lat 60., całe lata 70., aż do końca lat 80.

B. Podaj przyczyny wzrostu zadłużenia zagranicznego w I połowie lat 70. XX w.

-  nieefektowna struktura gierkowskiej gospodarki;

 - marnotrastwo wytworzonych produktów, duża część inwestycji okazała się nietrafiona;

- wzrost cen ropy naftowej po kryzysie naftowym w 1973 r., co dało spadek konsumpcji w Europie Zachodniej i wzrost oprocentowania kredytów;

C. Podaj przyczyny wzrostu zadłużenia zagranicznego w II połowie lat 70. XX w.

- nieurodzaj w rolnictwie w II połowie lat 70. XX w.;

- brak popytu na rynkach zagranicznych na produkty wytwarzane w polskich zakładach;

- użycie przestarzałych technologii w gospodarce;

- zbyt obszerna skala inwestycji;

- zbyt duże przeznaczenie pieniędzy na konsumpcję;

D. Zaznacz na wykresie datę wydarzeń opisanych w zadaniu 2.

- Zaznacz na wykresie rok 1976.