Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Obejrzyj ilustracje z podręcznika do nauki 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Obejrzyj ilustracje z podręcznika do nauki

3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

A. W jakim celu zostały zamieszczone w podręczniku te wykresy?

- Powyższe wykresy zamieszczono w celu porównania wskaźników wydobycia węgla kamiennego w okresie II RP oraz Polski ludowej. Odzwierciedlały one plany komunistów dotyczace założeń planu 6 -letniego, realizowanego w latach 1950 - 1955. 

B. Dlaczego ukazane wskaźniki odwołują się do lat 1938 i 1955? Podaj powód podania takich dat, pamiętając, że wykresy zamieszczono w podręczniku w 1949 r. 

- Ukazane wskaźniki odwołują się do lat 1938 i 1955, ponieważ zawierają zestawienie produkcji węgla kamiennego w okresie przedwojennym oraz po objęciu rządów w kraju przez komunistów. Pełnią funkcje propagandowe. Komuniści umniejszali zasługi II Rzeczypospolitej, przekłamywali zastaną rzeczywistość. Mimo olbrzymiego wysiłku plan 6-letni wykonano zaledwie w 2/3, przy czym nowe fabryki powstawały z reguły w starych okręgach przemysłowych.

C. Czym spowodowany był rzeczywisty wzrost przeładunku w polskich portach i wydobycia węgla po II wojnie światowej?

- Rzeczywisty wzrost przeładunku w polskich portach i wydobycia węgla po II wojnie światowej spowodowany był wielkim wysiłkiem polskiego społeczeństwa, dążącego do jak najszybszej odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. Już podczas realizacji pierwszego powojennego planu gospodarczego (planu 3-letniego) w polskich zakładach wprowadzono na wzór sowiecki system "wyścigu pracy". Polegał on na przekraczaniu obowiązujacych w przedsiębiorstwie norm, co wiązało się z pochwałami i nagrodami aktywu partyjnego. Jednym z najbardziej znanych przodowników pracy był górnik Czesław Zieliński. Przekroczył on 720 % normy, po czym został mianowany wicedyrektorem Kopalni Węgla Kamiennego "Wieczorek" w Katowicach.