Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj

1
 Zadanie

2
 Zadanie

A. Podaj nazwę procesu przejmowania przez państwo majątku z rąk prywatnych

- Nacjonalizacja przemysłu. 

B. Wymień dwa ogólne rodzaje przedsiębiorstw przejmowanych przez państwo na mocy przytoczonej powyżej ustawy.

- Przedsiębiorstwa górnicze.

- Przedsiębiorstwa przemysłowe.

C. Wyjaśnij, czyje przedsiębiorstwa przechodziły na własność skarbu państwa bez odszkodowań. Podaj powody takiego działania.

- Bez odszkodowań przeszły na własność skarbu państwa wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe, górnicze, komunikacyjne, bankowe, ubezpieczeniowe oraz handlowe znajdujące się na tzw. Ziemiach Odzyskanych oraz na obszarze dotychczasowego Wolnego Miasta Gdańska.

Dwa podowy takiego działania:

- Dążenie do zagospodarowania poniemieckich Ziem Odzyskanych.

- Chęć uzyskania przez komunistów pełnej kontroli nad wszystkimi sektorami polskiej gospodarki.