Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Przedstaw proces rozpadu byłej Jugosławii. 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przedstaw proces rozpadu byłej Jugosławii.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Proces rozpadu byłej Jugosławii.

W 1980 roku wraz ze śmiercią Josipa Broza - Tity rozpoczął się kryzys wewnętrzny w Jugosławii. 

25 czerwca 1991 r. niepodległość proklamowały Słowenia i Chorwacja, co spowodowało zbrojną interwencję Jugosławii na terenie Słowenii. Atak został powstrzymany i potępiony na arenie międzynarodowej. Wycofujące się wojska jugosławiańskie zaatakowały Chorwację, gdzie również poniosły porażkę. 

7 listopada 1992 r. niepodległość ogłosiła Macedonia, a 5 kwietnia 1992 r. Bośnia i Hercegowina. Do Bośni i Hercegowiny wkroczyły oddziały jugosławiańskie, jednak pod wpływem opinii międzynarodwej zostały zmuszone do wycofania swoich wojsk. Miejscowym Serbom pozostawiono jednak sprzęt wojskowy, który stał się powodem wybuchu konfliktu pomiędzy nimi a muzłumańskimi Bośniakami. Walki trwały do 1995 r. i odznaczały się dużym okrucieństwem. Zginęło w nim ok. 200 tys. osób. Wszystkie strony konfliktu dokonywały czystek etnicznych, przodowali w nich jednak Serbowie. 

Wojna wykazała znaczną bezsilność organizacji międzynarodowych - ONZ, NATO i Unii Europejskiej, które nie podjęły żadnych zdecydowanych kroków, aby zakończyć konflikt.

W 1996 r. rozpoczęły się walki Albańczyków o odłączenie Kosowa. W 2008 r. Kosowo ogłosiło niepodległość, jednak nie uznały jej wszystkie państwa. 

2006 r. Czarnogóra podjęła decyzję o zerwaniu federacji z Serbią.