Historia

Opisz przemiany polityczne zachodzące w Polsce 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Opisz przemiany polityczne zachodzące w Polsce

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Przemiany polityczne zachodzące w Polsce w latach 80.:

Na początku lat 80. w PRL pogłębiał się kryzys gospodarczy. Przejawiał się on m.in. fatalnym zaopatrzeniem w artykuły spożywcze, zwłaszcza w mięso. Zła sytuacja ekonomiczna powodowała ubożenie polskiego społeczeństwa. W sklepach brakowało podstawowych towarów. Władze ostrożnie wprowadzały podwyżki cen, obawiając się powszechnych wystąpień ludności. 

W lipcu wybuchały strajki na Lubelszczyźnie. Władze próbowały zahamować protesty, obiecując podwyżki i rekompensaty załogom strajkujących zakładów.

W połowie sierpnia zaprotestowali pracownicy Stoczni Gdańskiej po zwolnieniu Anny Walentynowicz - działaczki Wolnych Związków Zawodowych. Solidarnościowe protesty wybuchały w kolejnych zakładach pracy na Wybrzeżu, a następnie na terenie całego kraju. 

Protestujący robotnicy w Gdańsku sformuowali 21 postulatów, w których domagali się m.in. zgody na powstanie wolnych związków zawodowych, zagwarantowania prawa do strajku, uwolnienia więźniów politycznych oraz poprawy warunków socjalnych. 

W celu zapobieżenia dalszemu rozszerzaniu się protestów rozpoczęto rozmowy komisji rządowych ze strajkującymi. W efekcie negocjacji podpisano porozumienia sierpniowe - 30 sierpnia podpisano je w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku i 3 września w Jastrzębiu Zdroju. 

Na skutek Sierpnia'80 nastąpiły zmiany personalne w rządzie: ze stanowiska I sekretarza ustąpił Edward Gierek, jego stanowisko zajął Stanisław Kania. Premierem został Józef Pińkowski. 10 listopada 1980 r. zarejestrowano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", który po kilku miesiącach skupiał aż 6 mln członków. Na jego czele stanął Lech Wałęsa, a wiceprzewodniczącym został Andrzej Gwiazda. W Gdańsku odsłonięto pomnik Poległych Stoczniowców. Nastał czas zwany "karnawałem Solidarności".

 

Odpowiedź:

Mieczysław 

DYSKUSJA
user avatar
Ada

27 maja 2018
Dziena 👍
user avatar
Czesław

24 kwietnia 2018
Dzieki za pomoc!
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326708565
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

54983

Nauczyciel

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom