Historia

Opisz przemiany polityczne zachodzące w Polsce 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Opisz przemiany polityczne zachodzące w Polsce

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Przemiany polityczne zachodzące w Polsce w latach 80.:

Na początku lat 80. w PRL pogłębiał się kryzys gospodarczy. Przejawiał się on m.in. fatalnym zaopatrzeniem w artykuły spożywcze, zwłaszcza w mięso. Zła sytuacja ekonomiczna powodowała ubożenie polskiego społeczeństwa. W sklepach brakowało podstawowych towarów. Władze ostrożnie wprowadzały podwyżki cen, obawiając się powszechnych wystąpień ludności. 

W lipcu wybuchały strajki na Lubelszczyźnie. Władze próbowały zahamować protesty, obiecując podwyżki i rekompensaty załogom strajkujących zakładów.

W połowie sierpnia zaprotestowali pracownicy Stoczni Gdańskiej po zwolnieniu Anny Walentynowicz - działaczki Wolnych Związków Zawodowych. Solidarnościowe protesty wybuchały w kolejnych zakładach pracy na Wybrzeżu, a następnie na terenie całego kraju. 

Protestujący robotnicy w Gdańsku sformuowali 21 postulatów, w których domagali się m.in. zgody na powstanie wolnych związków zawodowych, zagwarantowania prawa do strajku, uwolnienia więźniów politycznych oraz poprawy warunków socjalnych. 

W celu zapobieżenia dalszemu rozszerzaniu się protestów rozpoczęto rozmowy komisji rządowych ze strajkującymi. W efekcie negocjacji podpisano porozumienia sierpniowe - 30 sierpnia podpisano je w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku i 3 września w Jastrzębiu Zdroju. 

Na skutek Sierpnia'80 nastąpiły zmiany personalne w rządzie: ze stanowiska I sekretarza ustąpił Edward Gierek, jego stanowisko zajął Stanisław Kania. Premierem został Józef Pińkowski. 10 listopada 1980 r. zarejestrowano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", który po kilku miesiącach skupiał aż 6 mln członków. Na jego czele stanął Lech Wałęsa, a wiceprzewodniczącym został Andrzej Gwiazda. W Gdańsku odsłonięto pomnik Poległych Stoczniowców. Nastał czas zwany "karnawałem Solidarności".

 

Odpowiedź:

Mieczysław 

DYSKUSJA
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie