Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik, Nowa Era)

Opisz przemiany polityczne zachodzące w Polsce 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Opisz przemiany polityczne zachodzące w Polsce

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Przemiany polityczne zachodzące w Polsce w latach 80.:

Na początku lat 80. w PRL pogłębiał się kryzys gospodarczy. Przejawiał się on m.in. fatalnym zaopatrzeniem w artykuły spożywcze, zwłaszcza w mięso. Zła sytuacja ekonomiczna powodowała ubożenie polskiego społeczeństwa. W sklepach brakowało podstawowych towarów. Władze ostrożnie wprowadzały podwyżki cen, obawiając się powszechnych wystąpień ludności. 

W lipcu wybuchały strajki na Lubelszczyźnie. Władze próbowały zahamować protesty, obiecując podwyżki i rekompensaty załogom strajkujących zakładów.

W połowie sierpnia zaprotestowali pracownicy Stoczni Gdańskiej po zwolnieniu Anny Walentynowicz - działaczki Wolnych Związków Zawodowych. Solidarnościowe protesty wybuchały w kolejnych zakładach pracy na Wybrzeżu, a następnie na terenie całego kraju. 

Protestujący robotnicy w Gdańsku sformuowali 21 postulatów, w których domagali się m.in. zgody na powstanie wolnych związków zawodowych, zagwarantowania prawa do strajku, uwolnienia więźniów politycznych oraz poprawy warunków socjalnych. 

W celu zapobieżenia dalszemu rozszerzaniu się protestów rozpoczęto rozmowy komisji rządowych ze strajkującymi. W efekcie negocjacji podpisano porozumienia sierpniowe - 30 sierpnia podpisano je w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku i 3 września w Jastrzębiu Zdroju. 

Na skutek Sierpnia'80 nastąpiły zmiany personalne w rządzie: ze stanowiska I sekretarza ustąpił Edward Gierek, jego stanowisko zajął Stanisław Kania. Premierem został Józef Pińkowski. 10 listopada 1980 r. zarejestrowano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", który po kilku miesiącach skupiał aż 6 mln członków. Na jego czele stanął Lech Wałęsa, a wiceprzewodniczącym został Andrzej Gwiazda. W Gdańsku odsłonięto pomnik Poległych Stoczniowców. Nastał czas zwany "karnawałem Solidarności".

 

Odpowiedź:

Mieczysław 

DYSKUSJA
user profile image
Czesław

24 kwietnia 2018
Dzieki za pomoc!
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45162

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie