Historia

Ogłoszenie stanu wojennego. WRON, który przejął 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Ogłoszenie stanu wojennego. WRON, który przejął

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Porównaj oba dokumenty i wyjaśnij, do jakich postaw nakłaniał społeczeństwo WRON, a do jakich Solidarność.

- Wojskowa Rada Ocealenia Narodowego nakłaniała polskie społeczeństwo do podporządkowania się decyzjom władz państwowych, zachowania dyscypliny, ładu i porządku. Wojciech Jaruzelski w swym przemówieniu imputował, jakoby Polska znalazła się na krawędzi wojny domowej, a działacze "Solidarności" szerzyli w kraju bezprawie, samowolę i chaos. Oskarża ich o rujnowanie gospodarki i narażanie suwerenności oraz bytu narodu. I sekretarz KC PZPZ zaznaczał: Czas zejść z drogi klęski, zapobiec narodowej zgubie. Czas na stanowcze działania w imię wyższej konieczności.

Działacze "Solidarności" wzywają do strajku generalnego w całym Regionie. Podkreślają: Solidarność istnieje i istnieć będzie dopóty, dopóki działać będzie ostatnia Komórka naszego Związku, dopóki nie aresztują 10 milionów ludzi (...)".

2. Oceń argumenty przedstawione przez obie strony

Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. przez ekipę wojskową gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Miał on na celu opanowanie i złamanie niezależności "Solidarności". Na rzecz WRON zawieszono wszystkie dotychczasowe uprawnienia organów konstytucyjnych. Jaruzelski chciał zastraszyć społeczeństwo, dlatego demonstrował siłę, wprowadził wojsko na ulicę. Na terenie Polski rozlokowano 70 tys. żołnierzy z bronią i ciężkim sprzętem oraz 30 tys. milicjantów. Argumenty przedstawiane w tekście źródłowym przez Wojciecha Jaruzelskiego są przekłamane. Generał oskarżał "Solidarność" o wciągnięcie Polski w kryzys ekonomiczny, a w rzeczywistości to władza za niego odpowiadała. Polsce nie groził rozpad państwa. Komunistyczne władze obawiały się utraty dotychczasowych wpływów. 

Stan wojenny zaskoczył działaczy "Solidarności", których wtrącano do więzień, a strajki pacyfikowano. Członkowie NSZZ "Solidarność" żądali uwolnienie wszystkich aresztowanych. Wierzyli, że Naród zwycięży nad władzą.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-19
Dzieki za pomoc!
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zobacz także
Udostępnij zadanie