Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik, Nowa Era)

Porównaj, czym różniła się polityka władz w stosunku 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Porównaj, czym różniła się polityka władz w stosunku

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Polityka władz w stosunku do Kościoła za rządów Gomułki i w czasach Gierka.

Na początku swoich rządów Władysław Gomułka wykonywał wiele pojednawczych gestów wobec Kościoła. Chodziło mu o zdobycie jak największego poparcia w wyborach 1957 r. Towarzysz "Wiesław" zwiększył początkowo liczbę zezwoleń na budowę nowych kościołów, Partia nie utrudniała w organizowaniu pielgrzymek, zwolniono prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego z internowania z Komańczy. Nastąpiła ogólna poprawa stosunków państwa z Kościołem katolickim. Ochłodzenie relacji nastąpiło jednak bardzo szybko. Komuniści byli zaniepokojeni wzrastającą religijnością polskiego społeczeństwa. Bardzo szybko podjęto zdecydowane działania restrykcyjne: zlikwidowano dni wolne od pracy (6 I i 15 VIII), rozpoczęto akcję dekrucyfikacyjną w palcówkach oświatowych (zdejmowano krzyże w szkołach), powoływano liczne stowarzyszenia o charakterze ateistycznym i antykościelnym, zamykano seminaria duchowne. Oficerowie wojskowi, członkowie PZPR, milicjanci nie mogli uczestniczyć w nabożeństwach religijnych, brać ślubów kościelnych i chrzcić dzieci. Coraz częściej odmawiano pozwoleń na budowę nowych kościołów. Konflikt państwo - Kościół zaognił się w zwłaszcza w II połowie lat 60. W 1966 r. władze państwowe organizowały obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego, natomiast Kościół przygotowywał się do uroczystości Millenium Chrztu Polski

Z kolei w czasach Edwarda Gierka zmniejszyła się restrykcyjność polityki władz wobec Kościoła. Ułatwiono uzyskiwanie zezwoleń na budowę nowych kościołów. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża - jeszcze mocniej wzrosła pozycja Kościoła w Polsce. Komunistyczne władze wyraziły zgodę na pielgrzymkę papieża - Polaka do Ojczyzny. W czerwcu 1979 r. Jan Paweł II wypowiedział szczególne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!" Stały się one zapowiedzią wielkich przemian społeczno - politycznych w naszym kraju.

DYSKUSJA
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21299

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie