Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Porównaj, czym różniła się polityka władz w stosunku 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Porównaj, czym różniła się polityka władz w stosunku

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

Polityka władz w stosunku do Kościoła za rządów Gomułki i w czasach Gierka.

Na początku swoich rządów Władysław Gomułka wykonywał wiele pojednawczych gestów wobec Kościoła. Chodziło mu o zdobycie jak największego poparcia w wyborach 1957 r. Towarzysz "Wiesław" zwiększył początkowo liczbę zezwoleń na budowę nowych kościołów, Partia nie utrudniała w organizowaniu pielgrzymek, zwolniono prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego z internowania z Komańczy. Nastąpiła ogólna poprawa stosunków państwa z Kościołem katolickim. Ochłodzenie relacji nastąpiło jednak bardzo szybko. Komuniści byli zaniepokojeni wzrastającą religijnością polskiego społeczeństwa. Bardzo szybko podjęto zdecydowane działania restrykcyjne: zlikwidowano dni wolne od pracy (6 I i 15 VIII), rozpoczęto akcję dekrucyfikacyjną w palcówkach oświatowych (zdejmowano krzyże w szkołach), powoływano liczne stowarzyszenia o charakterze ateistycznym i antykościelnym, zamykano seminaria duchowne. Oficerowie wojskowi, członkowie PZPR, milicjanci nie mogli uczestniczyć w nabożeństwach religijnych, brać ślubów kościelnych i chrzcić dzieci. Coraz częściej odmawiano pozwoleń na budowę nowych kościołów. Konflikt państwo - Kościół zaognił się w zwłaszcza w II połowie lat 60. W 1966 r. władze państwowe organizowały obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego, natomiast Kościół przygotowywał się do uroczystości Millenium Chrztu Polski

Z kolei w czasach Edwarda Gierka zmniejszyła się restrykcyjność polityki władz wobec Kościoła. Ułatwiono uzyskiwanie zezwoleń na budowę nowych kościołów. Po wyborze Karola Wojtyły na papieża - jeszcze mocniej wzrosła pozycja Kościoła w Polsce. Komunistyczne władze wyraziły zgodę na pielgrzymkę papieża - Polaka do Ojczyzny. W czerwcu 1979 r. Jan Paweł II wypowiedział szczególne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!" Stały się one zapowiedzią wielkich przemian społeczno - politycznych w naszym kraju.