Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Z inicjatywy 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Polskie Porozumienie Niepodległościowe. Z inicjatywy

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Scharakteryzuj główne cele Polskiego Porozumienia Niepodległościowego

- Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego (PPN) zakładał uniezależnienie Polski od ZSRR, wyjście z Układu Warszawskiego, wprowadzenie ustroju demokratycznego i swobód obywatelskich, przywrócenie wolności słowa i umożliwienie Polakom uczestnictwa w rządzeniu swym państwem.

2. Oceń postulaty PPN dotyczące zmian w polskiej szkole.

- W czasach PRL szkoła miała być instytucją wychowującą dzieci w duchu komunizmu. Młodzież poddawano ideologicznej indoktrynacji. Komuniści dążyli do stworzenia nowego człowieka - "homo sovieticus", bezwzględnie posłusznego Partii. Członkowie PPN sprzeciwiali się temu modelowi edukacji. Zarzucali komunistom ograniczanie lekcji historii ojczystej oraz wiedzy o współczesnym świecie. Działacze niepodległościowi nie mogli pogodzić się z rolą do jakiej zepchnięci zostali nauczyciele. Zamiast wychowywać i kształtować lotne umysły młodych ludzi, zostali zmuszeni do wykonywania odgórnych poleceń PZPR. Moim zdaniem postulaty wysuwane przez PPN proponawały uzdrowienie polskiej edukacji, zepchniętej w PRL do roli propagatora idei komunizmu.