Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Przedstaw postulaty ruchów społecznych, które 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przedstaw postulaty ruchów społecznych, które

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Postulaty ruchów społecznych, które uaktywniły się w latach 60. XX w.:

  • Poprawa sytuacji czarnoskórej ludności Stanów Zjednoczonych;
  • Sprzeciw wobec użyciu energii nuklearnej na świecie. Ruch antynuklearny dążył do rozbrojenia atomowego oraz rezygnacji z produkcji energii atomowej na użytek cywilny;
  • Równouprawnienie kobiet i mężczyzn;
  • Ustanowienie trwałego pokoju między narodami (pacyfizm - dążenie do pokoju, potępianie wszelkich wojen);
  • Sprzeciw wobec systemu nauczania w szkołach wyższych. Uzyskanie wpływu na zarządzanie uczelniami oraz zwiększenie liczby miejsc na studiach - bunty studenckie;
  • Wolność seksualna, legalizacja zażywania narkotyków - postulaty ruchu hipisowskiego;
  • "Walka z oligarchią polityczną i kapitalistycznym wyzyskiem";