Historia

Przedstaw okoliczności powstania państwa Izrael. 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw okoliczności powstania państwa Izrael.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Okoliczności powstania państwa Izrael.

- Pod koniec XIX w. ludność żydowska zaczęła głosić potrzebę utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie (narodziny ruchu syjonistycznego). 

- W 1917 r. brytyjski dyplomata - lord Arthur Balfour zadeklarował utworzenie "żydowskiej siedziby narodowej" w Palestynie. 

- Po zakończeniu I wojny światowej rozpoczęła się migracja Żydów na obszary Palestyny. Doszło do konfliktu żydowsko - palestyńskiego. Na początku lat 30. ubiegłego stulecia Brytyjczycy, zaniepokojeni starciami arabsko - żydowskimi i zaostarzającą się sytuacją w Palestynie ograniczyli migrację ludności żydowskiej. 

- Sytuacja uległa całkowitej zmianie po II wojnie światowej i zbrodniach Holocaustu. Opinia międzynarodowa wsparła ideę stworzenia państwa żydowskiego w Palestynie. 

- 29 listopada 1947 r. ONZ podjęła rezolucję o utworzeniu w Palestynie dwóch państw - żydowskiego i palestyńskiego. Wywołało to niezadowolenie Arabów i olbrzymi entuzjazm Żydów. Między dwoma narodami doszło do starć zbrojnych. 

- 14 maja 1948 r. Żydzi proklamowali powstanie Izraela - państwa żydowskiego w Palestynie. Dzień później wybuchła wojna z Arabami. Po stronie Żydów opowiedział się Związek Sowiecki. Konflikt zbrojny, nazwany wojną o niepodległość Izraela zakończył się zwycięstwem Żydów i zajęciem przez nich terenów palestyńskich.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

6 dni temu
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10401

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Skala i plan

Przy wykonywaniu rysunków niektórych przedmiotów lub sporządzaniu map, planów musimy zmniejszyć rzeczywiste wymiary przedmiotów, aby rysunki zmieściły się na kartce. Są też rzeczy niewidoczne dla oka, które obserwujemy za pomocą mikroskopu, wówczas rysunki przedstawiamy w powiększeniu.
W tym celu stosujemy pewną skalę. Skala określa, ile razy dany obiekt został pomniejszony lub powiększony. Rozróżniamy zatem skale zmniejszające i zwiększające.

Skala 1:2 („jeden do dwóch”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy mniejszy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy mniejsze od rzeczywistych.

Skala 2:1 („dwa do jednego”) oznacza, że przedstawiony obiekt jest dwa razy większy od rzeczywistego, czyli jego wymiary są dwa razy większe od rzeczywistych.

Skala 1:1 oznacza, że przedstawiony obiekt jest taki sam jak rzeczywisty.

Przykład:

skala
 

Prostokąt środkowy jest wykonany w skali 1:1. Mówimy, że jest naturalnej wielkości. Prostokąt po lewej stronie został narysowany w skali 1:2, czyli jego wszystkie wymiary zostały zmniejszone dwa razy. Prostokąt po prawej stronie został narysowany w skali 2:1, czyli jego wszystkie wymiary zostały zwiększone dwa razy.

 

Przykłady na odczytywanie skali:

 • skala 1:50 oznacza zmniejszenie 50 razy
 • skala 20:1 oznacza zwiększenie 20 razy
 • skala 1:8 oznacza zmniejszenie 8 razy
 • skala 5:1 oznacza zwiększenie 5 razy
 

Plan to obraz niewielkiego obszaru, terenu, przedstawiony na płaszczyźnie w skali. Plany wykonuje się np. do przedstawienia pokoju, mieszkania, domu, rozkładu ulic w osiedlu lub mieście.

Mapa to podobnie jak plan obraz obszaru, tylko większego, przedstawiony na płaszczyźnie w skali (mapa musi uwzględniać deformację kuli ziemskiej). Mapy to rysunki terenu, kraju, kontynentu.

Skala mapy
Na mapach używa się skali pomniejszonej np. 1:1000000. Oznacza to, że 1 cm na mapie oznacza 1000000 cm w rzeczywistości (w terenie).

Przykłady na odczytywanie skali mapy
 • skala 1:500000 oznacza, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości
 • skala 1:2000 oznacza, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie