Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Deklaracja Niepodległości Izraela. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Deklaracja Niepodległości Izraela.

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach politycznych doszło do utworzenia państwa Izrael

14 maja 1948 r. politycy żydowscy z Davidem Ben Gurionem na czele proklamowali powstanie Izraela - państwa żydowskiego w Palestynie. Dzień później, tj. 15 maja wygasał mandat Brytyjczyków w Palestynie. Podczas posiedzenia Rady Ludowej - David Ben Gurion odczytał Deklarację niepodległości Izraela, w której zaznaczał: "To uznanie prawa narodu żydowskiego do ustanowienia swojego państwa jest nieodwołalne. To prawo jest naturalnym prawem narodu żydowskiego do bycia panami własnego losu, jak inne narody, w swoim suwerennym państwie".

Żydowskie państwo - Izrael, zostało utworzone na podstawie Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 29 listopada 1947 r.

2. Opisz cele polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa żydowskiego przedstawione w Deklaracji niepodległości.

Cele polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa żydowskiego przedstawione w Deklaracji niepodległości:

  • Zapowiedziano, że Izrael będzie otwarty dla żydowskiej imigracji z Diaspory.
  • Obiecano wspierać rozwój kraju dla pożytku wszystkich jego obywateli. 
  • Izrael miał opierać się na zasadach demokratycznych - wolności, sprawiedliwości i pokoju.
  • Obywatelom zapewniono: równość społeczną, prawa polityczne, wolność wyznania i sumienia, wolność słowa, dostęp do edukacji oraz kultury. 
  • Zapowiedziano ochronę miejsc świętych wszystkich religii.
  • Sygnatariusze zobowiązali się, że będą postępować zdognie z Kartą Narodów Zjednoczonych. 
  • Wyrażono gotowość do współpracy z przedstawicielami Narodów Zjednoczonych oraz zagwarantowano stworzenie dobrych relacji z sąsiadami. Cyt. "Wyciągamy dłoń do wszystkich sąsiednich krajów i ich mieszkańców, oferując pokój oraz dobre sąsiedztwo, i apelujemy do nich o nawiązanie współpracy i wzajemnej pomocy z suwerennym narodem żydowskim żyjącym na swej własnej ziemi".