Historia

Deklaracja Niepodległości Izraela. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Deklaracja Niepodległości Izraela.

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Wyjaśnij, w jakich okolicznościach politycznych doszło do utworzenia państwa Izrael

14 maja 1948 r. politycy żydowscy z Davidem Ben Gurionem na czele proklamowali powstanie Izraela - państwa żydowskiego w Palestynie. Dzień później, tj. 15 maja wygasał mandat Brytyjczyków w Palestynie. Podczas posiedzenia Rady Ludowej - David Ben Gurion odczytał Deklarację niepodległości Izraela, w której zaznaczał: "To uznanie prawa narodu żydowskiego do ustanowienia swojego państwa jest nieodwołalne. To prawo jest naturalnym prawemnarodu żydowskiego do bycia panami własnego losu, jak inne narody, w swoim suwerennym państwie".

Żydowskie państwo - Izrael, zostało utworzone na podstawie Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 29 listopada 1947 r.

2. Opisz cele polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa żydowskiego przedstawione w Deklaracji niepodległości.

Cele polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa żydowskiego przedstawione w Deklaracji niepodległości:

 • Zapowiedziano, że Izrael będzie otwarty dla żydowskiej imigracji z Diaspory.
 • Obiecano wspierać rozwój kraju dla pożytku wszystkich jego obywateli. 
 • Izrael miał opierać się na zasadach demokratycznych - wolności, sprawiedliwości i pokoju.
 • Obywatelom zapewniono: równość społeczną, prawa polityczne, wolność wyznania i sumienia, wolność słowa, dostęp do edukacji oraz kultury. 
 • Zapowiedziano ochronę miejsc świętych wszystkich religii.
 • Sygnatariusze zobowiązali się, że będą postępować zdognie z Kartą Narodów Zjednoczonych. 
 • Wyrażono gotowość do współpracy z przedstawicielami Narodów Zjednoczonych oraz zagwarantowano stworzenie dobrych relacji z sąsiadami. Cyt. "Wyciągamy dłoń do wszystkich sąsiednich krajów i ich mieszkańców, oferując pokój oraz dobre sąsiedztwo, i apelujemy do nich o nawiązanie współpracy i wzajemnej pomocy z suwerennym narodem żydowskim żyjącym na swej własnej ziemi".
DYSKUSJA
user avatar
Alina

8 maja 2018
dzięki!!!!
user avatar
Sabrina

18 grudnia 2017
Dzięki!!!
user avatar
Leon

20 października 2017
dzięki :)
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326708565
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

56188

Nauczyciel

Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom