Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wyjaśnij, dlaczego w czerwcu 1953 r. w NRD 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij, dlaczego w czerwcu 1953 r. w NRD

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Przyczyny protestów robotników w NRD w czerwcu 1953 roku:

  • Pogarszające się warunki życiowe, wynikające z konieczności spłaty reparacji wojennych na rzecz ZSRR;
  • Ograniczenie swobód demokratycznych;
  • Zwalczanie Kościoła;
  • Kryzys gospodarczy - postępująca nacjonalizacja oraz rozbudowa przemysłu ciężkiego doprowadziły w konsekwencji do braków w zaopatrzeniach żywościowych;
  • Wzrost cen mięsa i wędlin;
  • Spadek dochodów realnych o 20 - 40 %;