Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Podaj cele propagandy komunistycznej w 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Podaj cele propagandy komunistycznej w

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Cele propagandy komunistycznej w czasach stalinizmu:

- Propaganda komunistyczna miała na celu wychwalanie socjalizmu, partii i wodza. Stanowiła główny instrument władzy państwowej w Polsce ludowej.

- Propaganda komunistyczna oprócz wpływu na treść przekazu informacyjnego, miała za zadanie kształtowanie postaw jednostek i zwalczanie przekazu Kościoła katolickiego. Jej celem było takie ukształtowanie postaw społeczeństwa, aby podlegało samokontroli (bez udziału służb bezpieczeństwa). Służyła wychowaniu społeczeństwa w uwielbieniu dla władzy, przy jednoczesnej nienawiści do opozycji. 

- Przyczyniła się do upowszechnienia dostępu do kultury. Książki, filmy i przedstawienia teatralne, chociaż służyły komunistycznej propagandzie, stały się dostępne dla każdego.